Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 22 kwietnia 2021 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5909

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 w ZSE i O nr 6 w Łomży. 01 września 2008r. o godz. 9.00 Dyrektor szkoły Paweł Drożyner powitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Szczególnie gorące słowa skierował do uczniów klas pierwszych. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Treść przemówień również zamieszczamy na stronie. Całej Radzie Pedagogicznej, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom z okazji nowego roku szkolnego życzymy dużo zapału do pracy, wytrwałości, optymizmu i uśmiechu na co dzień.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Katarzyna Hall

Drodzy Uczniowie.

1 września jest szczególnym dniem w kalendarzu polskiej oświaty - po wakacyjnej przerwie wracacie, odświętnie ubrani, do swoich szkół. Spotykacie się z długo niewidzianymi koleżankami i kolegami z klasy. Witacie Waszych nauczycieli, gotowych wprowadzać Was w świat wiedzy i umiejętności. Spotykacie także nowych, najmłodszych kolegów, którzy dziś po raz pierwszy przekraczają progi Waszej szkoły. Zapewne wszyscy jesteście ciekawi - co Was czeka w nowym roku szkolnym?

Szkoła ma Wam pomóc poznać siebie samych, otaczający Was świat i ludzi, dobrze przygotować Was do dorosłego życia. Abyście mogli w nim odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć, szkoła musi być przyjazna, a zarazem wymagająca. Dobry nauczyciel ustawi Wam wysoko poprzeczkę, ale zapewni też wsparcie, które sprawi, że jej wysokość okaże się możliwa do pokonania.

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele.

rozpoczynający się rok szkolny będzie rokiem spokojnej pracy oraz systematycznych przygotowań do wprowadzenia od roku szkolnego 2009/2010 ważnych i bardzo potrzebnych zmian: upowszechniania edukacji przedszkolnej, rozpoczęcia obniżania wieku szkolnego oraz kroczącej korekty programowej. Za trzy lata wszystkie polskie dzieci, podobnie jak większość dzieci w Europie, będą rozpoczynały naukę szkolną - poprzedzoną przynajmniej rokiem edukacji przedszkolnej - w wieku 6 lat. zaś precyzyjny opis podstawy programowej w języku wymagań przyczyni się do istotnej poprawy efektów kształcenia. Chcemy, żeby i sześciolatki i siedmiolatki jak najłagodniej wchodziły do szkoły, żeby rodzice mogli mieć zaufanie, że ich pociechy znajdą w niej dobrą opiekę i mądre powiązanie zabawy z edukacją. Będzie to także - zgodnie z obietnicą Premiera Donalda Tuska - drugi rok wdrażania podwyżek wynagrodzeń. Tak w roku przyszłym, jak i w kolejnych latach, będą następowały znaczące podwyżki płac nauczycieli. Jednocześnie wprowadzone zostaną skuteczne mechanizmy kontroli tego. jak samorządy terytorialne wywiązują się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli określonych w Karcie Nauczyciela.

Zamierzamy tak uprościć prawo oświatowe, by doprowadzić do zmniejszenia biurokracji oraz do tego. że to dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, wspierani przez rodziców, będą decydować o takich ważnych dla społeczności szkolnej sprawach jak programy, podręczniki czy stroje uczniów. Chcemy także zadbać o jak najnowocześniejsze wyposażenie szkół oraz o dobre warunki do rozwoju fizycznego uczniów.

Szanowni Rodzice.

istotą szkoły bezpiecznej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców, dzieci i młodzież mogą rozwinąć cały swój potencjał. Wasze dzieci bardzo potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych i przyjaznych dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, budować poczucie własnej wartości. Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest rodzina; zadaniem szkoły jest ją wspierać w trudnym procesie wychowywania dzieci. Dlatego zapraszam rodziców do szkoły. Obecność Państwa w szkole może przyczynić się do tego. by potrzeby Waszych dzieci -

 

poczucia bezpieczeństwa, rozwoju, sukcesów - zostały zaspokojone. Szkoła bezpieczna i przyjaźnie wymagająca to miejsce, w którym nauczyciele i rodzice są partnerami.

W najbliższym roku szkolnym będziemy ściśle współpracowali z rodzicami w procesie przygotowania szkoły do objęcia dobrą opieką uczniów najmłodszych. Będziemy wspierać rodziców w jak najlepszym przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

W rozpoczynającym się roku szkolnym rozszerzony zostanie zakres pomocy materialnej dla uczniów. Narodowy Program Stypendialny umożliwi zarówno wspieranie uczniów szczególnie zdolnych, jak i wyrównywanie szans edukacyjnych tych uczniów, którzy tego potrzebują. Program Wyprawka dla ucznia ułatwi szkolny start uczniom szczególnie potrzebującym, w tym ofiarom ostatnich klęsk żywiołowych.

Drodzy Przyjaciele Polskiej Oświaty,

wprowadzona przed 10 laty systemowa reforma oświaty dała rodzicom i społecznościom lokalnym możliwość bezpośredniego wpływania na kształt szkoły. Międzynarodowe badania mierzące efekty nauczania dobitnie potwierdzają, że decyzje dotyczące decentralizacji oświaty były słuszne.

Samorządy terytorialne są ważnym partnerem we wszystkich zmianach w edukacji, bo to właśnie one mają rozstrzygający wpływ na jakość i organizację kształcenia. Świadoma polityka edukacyjna władz samorządowych jest niezbędnym ogniwem całego systemu oświaty.

Wejście Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności układ z Schengen, dały Polakom nowe możliwości nauki i pracy. Rozpoczynając rok szkolny pamiętamy o polskich uczniach poza granicami kraju, uczących się języka polskiego w szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy ambasadach, szkołach sobotnich tworzonych przez organizacje polonijne i stowarzyszenia rodziców. Dziękuję wszystkim rodzicom i nauczycielom tych uczniów za ogromne zaangażowanie w tworzenie im warunków do nauki.

Serdecznie życzę wszystkim Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą nam na progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2008/2009.

Warszawa, 1 września 2008 r.

Szanowni Państwo    
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Drodzy Uczniowie i Rodzice


        Początek roku szkolnego jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych oczekiwań, zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Ale przede wszystkim stwarza on doskonałą okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie. Taka możliwość otwiera się przed każdym uczniem i od jego wysiłku i ambicji zależy w jakim stopniu ją wykorzysta, jakie umiejętności nabędzie i jakie wyniki uzyska. Nowy rok szkolny widziany z perspektywy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów jest to czas kontynuacji, ale też początek realizacji zaplanowanych wcześniej zamierzeń i pomysłów. Dlatego też wszyscy z równymi nadziejami rozpoczynamy Rok Szkolny 2008/2009.
        Ta nadzieja odnosi się do indywidualnych planów każdego, ale wiąże się też z przyszłością polskiej oświaty, przed którą wiele zmian wynikających z założeń reformy programowej zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Perspektywa tej reformy obejmuje kilka kolejnych lat, a w jej rezultacie szkoła ma zapewniać wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji, umożliwiać rozwój ich indywidualnych zainteresowań i jasno formułować wymagania, których spełnienie przyniesie satysfakcjonujące efekty kształcenia. Realizacja tych planów wiąże się z potrzebą dokonania zmian systemowych, które w oczywisty sposób wpłyną na sposób funkcjonowania naszych szkół.
        Wprowadzenie reformy programowej jest bez wątpienia wyzwaniem, ale też szansą dla polskiej edukacji, szansą na podniesienie jej jakości. Wiedza na temat reformy jest niezbędna dla właściwego zrozumienia i akceptacji działań podejmowanych w przyszłości. Dlatego też rozpoczynający się właśnie rok szkolny jest czasem, który powinniśmy wykorzystać w celu poznania założeń reformy, po to, by się do niej przygotować.
        Pierwszy dzień, w kalendarzu szkolnym, jest wyjątkowy poprzez oprawę towarzyszących mu uroczystości. Tymczasem już od następnego rozpoczyna się codzienna praca dydaktyczna i wychowawcza. Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby ta praca przebiegała w stabilnej atmosferze, która ułatwia realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Życzę Państwu wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.
        Moje pozdrowienia kieruję również do Uczniów i życzę Wam, abyście w nowy rok szkolny wkroczyli z energią i entuzjazmem. Zdobywanie wiedzy nie musi być męczące i nudne, a wprost przeciwnie, może stać się pasją.Będzie tak, jeśli każdy z Was uświadomi sobie, że wiedza jest Waszym kapitałem, że otwiera przed Wami wiele możliwości i jest gwarantem dobrej przyszłości. Odnalezienia takiej pasji w sobie życzę dziś każdemu z Was.
        Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim Rodzicom. Za niezwykle cenne uważam Państwa zaangażowanie w sprawy szkolne i dlatego proszę o nie również w tym roku szkolnym.

        Wszystkim nam życzę dobrego Roku Szkolnego 2008/2009.  

                                                                                                                Jerzy Kiszkiel
                                                                                                       Podlaski Kurator Oświaty

Aneta Wiktorzak
wt, 02 września 2008 15:48
Data ostatniej edycji: pt, 12 września 2008 11:04:24

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę