Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

podczas wyborów europejskich 13 czerwca 2004r w Łomży z uwzględnieniem Komitetów Wyborczych które ich zgłosiły.

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży:
1. Adam Czaplicki (Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – KW PSL)
2. Jadwiga Wróblweska (Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin – KW LPR)
3. Henryk Grzegorz Choromański (Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy – KKW – SLD-UP)
4. Danuta Kneć (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW PiS)
5. Teresa Kempisty (Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców – NKWW)
6. Elżbieta Leszczyńska (Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej – KWW SdPl)
7. Emilia Mikucka (Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej – KW PPN)
8. Małgorzata Żelazna (Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – KW PPP)
9. Teresa Kossakowska (Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski – KW IdP)
10. Andrzej Potocki (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łomży:
1. Stefan Olszewski ( KW LPR)
2. Hanna Szymańska (KWW SLD-UP)
3. Helena Bożena Wieczorek Stepińska (KW PiS)
4. Tadeusz Dardziński (NKWW)
5. Adam Siwek (Koalicyjny Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów – Partia Ludowo-Demokratycznej KKW KPEiR-PLD)
6. Krzysztof Kruszewski (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej KW „S”RP)
7. Teresa Bochenko (KWW SdPl)
8. Marcin Rzodkiewicz (KW PPN)
9. Kazimierz Walendziewski (KW IdP)
10. Michał Pietrzyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół Drzewnych nr 9 w Łomży:
1. Jan Marek Świętochowski (KKW SLD-UP)
2. Beata Wysk (KW PiS)
3. Jarosław Kluczyk (NKWW)
4. Ryszard Kijek (KKW KPEiR-PLD)
5. Barbara Lis (KW „S” RP)
6. Barbara Staszewska (KWW SdPl)
7. Albert Łuba (KWPPN)
8. Elżbieta Szlis (KW PPP)
9. Aldona Zientarska (KW IdP)
10. Irena Pawelczyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Artysta” w Łomży ul. Wojska Polskiego 29:
1. Janina Karpińska (KW PSL)
2. Anna Zając (KW LPR)
3. Elżbieta Gębka (KKW SLD-UP)
4. Anna Boguska (KW PiS)
5. Edyta Drożyner (NKWW)
6. Mareia Gągała (KW „S” RP)
7. Julia Rzodkiewicz (KW PPN)
8. Stanisław Darmetko (KW PPP)
9. Robert Maciorowski (KW IdP)
10. Beata Bożena Kalinowska Dabrowska (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Ogółnokształcących w Łomży ul. Bernatowicza 4:
1. Andrzej Karpiński (KW PSL)
2. Maciej Choiński (KKW SLD-UP)
3. Piotr Stokowski (KW PiS)
4. Barbara Wiśniewska (NKWW)
5. Zofia Niukunowicz Wiktorzak (KKW KPEiR-PLD)
6. Zbigniew Jakubowski (KW „S” RP)
7. Jadwiga Gołębiewska (KWW SdPl)
8. Marcin Frąckiewicz (KW PPN)
9. Janina Żurkowska (KW IdP)
10. Teresa Kacprzyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzibą w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, Plac Kościuszki 1:
1. Elżbieta Sobczyńska (KW LPR)
2. Irena Stokowska (KW PiS)
3. Bernadeta Domitr (NKWW)
4. Małgorzata Chojnowska (KKW KPEiR-PLD)
5. Krzysztof Moczul (KW „S” RP)
6. Bożena Szypulska (KWW SdPl)
7. Maria Tarnowska (KW PPN)
8. Mieczysław Tercjak (KW PPP)
9. Bożena Anna Milewska (KW IdP)
10. Hanna Toczko (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Senatorska 13:
1. Barbara Suproń (KW PSL)
2. Maria Skaradzińska (KW LPR)
3. Stanisława Korytkowska (KW PiS)
4. Dorota Przestrzelska (NKWW)
5. Hanna Łapińska (KKW KPEiR-PLD)
6. Kazimierz Zyskowski (KW „S” RP)
7. Małgorzata Kuciel (KW PPN)
8. Anna Durzyńska (KW PPP)
9. Joanna Wegrowska (KW IdP)
10. Agnieszka Maciejewska (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3:
1. Stanisław Cukrowski (KW PSL)
2. Bogumiła Szlis (KW LPR)
3. Izabela Przychodzeń (KKW SLD-UP)
4. Ewa Dębska (KW PiS)
5. Katarzyna Olszewska (NKWW)
6. Agnieszka Kijek (KKW KPEiR-UP)
7. Janusz Wasilewski (KW PPN)
8. Janina Karpińska (KW PPP)
9. Jolanta Węgrowska (KW IdP)
10. Bożena Budzich (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 z siedzibą w Nadleśnictwie w Łomży, ul. Nowogrodzka 60:
1. Eugeniusz Mioduszewski (KW PSL)
2. Leon Cwalina (KW LPR)
3. Ireneusz Waldemar Cieślik (KKW SLD-UP)
4. Anna Maria Godlewska (KW PiS)
5. Adrian Lutrzykowski (KKW KPEiR-PLD)
6. Jarosław Kalinowski (KWW SdPl)
7. Barbara Malinowska (KW PPN)
8. Maria Dermetko (KW PPP)
9. Marcin Czerwiński (KW IdP)
10. Elżbieta Kulesza (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a:
1. Alicja Grabińska (KW PSL)
2. Jarosław Kozłowski (KW LPR)
3. Janina Murawska (KKW SLD-UP)
4. Bogumiła Olbryś (KW PiS)
5. Marek Jarosiński (NKWW)
6. Elżbieta Chełstwoska (KWW SdPl)
7. Rafał Boruch (KW PPN)
8. Grzegorz Gardocki (KW PPP)
9. Ewa Chalamońska ((KW IdP)
10. Marcin Przybysz (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 z siedzibą w Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161:
1. Anna Bognacka (KW PSL)
2. Marek Koprowski (KW LPR)
3. Tomasz Matczak (KKW SLD-UP)
4. Wiesław Komorowski (KW PiS)
5. Mariusz Rezka (NKWW)
6. Aleksandra Lutrzykowska (KKW KPEiR-PLD)
7. Ewa Rutkowska (KWW SdPl)
8. Zdzisława Nosek (KW PPP)
9. Agnieszka Cieśluk (KW IdP)
10. Katarzyna Kosobucka (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w MPK ZB w Łomży, ul. Spokojna9:
1. Włodzimierz Gazda (KW PSL)
2. Barbara Maria Kossakowska (KKW SLD-UP)
3. Agnieszka Pogroszewska (KW PiS)
4. Beata rybka (NKWW)
5. Anna Święczkowska (KKW KPEiR-PLD)
6. Bogdan Śliwowski (KW „S” RP)
7. Grażyna Gardocka (KWPPN)
8. Aneta Dardzińska (KW PPP)
9. Zdziław Sierzputowski (KW IdP)
10. Teresa Sadowska (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a:
1. Jerzy Żelazny (KW LPR)
2. Irena Duda (KKW SLD-UP)
3. Katarzyna Daniło (KW PiS)
4. Jan Kleczyński (NKWW)
5. Bogumiła Arnista (KKW KPEiR-PLD)
6. Józef Bronakowski (KW „S” RP)
7. Krystyna Zapert (KWW SdPl)
8. Marian Piwowarski (KW PPN)
9. Józef Wądołowski (KW IdP)
10. Rafał Wiśniewski (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 z siedzibą w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Słoneczko” w Łomży, ul. Spółdzielcza 74:
1. Irena Grochowska (KW LPR)
2. Karol Łupiński (KKW SLD-UP)
3. Wojciech Wieczorek (KW PiS)
4. Krzysztof Milewski (NKWW)
5. Agnieszka malinowska (KW „S” RP)
6. Agnieszka Święcińska (KWW SdPl)
7. Jarzy Maćkowski (KW PPN)
8. Tadeusz Grochowski ( KW PPP)
9. Magdalena Mrugacz (KW IdP)
10. Grażyna Potocka (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży, ul. Mickiewicza 6:
1. Elżbieta Pruszyńska (KW LPR)
2. Marianna Ciszewska (KKW SLD-UP)
3. Wojciech Ołtarzewski (KW PiS)
4. Henryk Piekarski (KNKWW)
5. Karol Winko (KKW KPEiR-PLD)
6. Bogdan Wałkuski (KW „S” RP)
7. Mirosława Wiśniewska (KWW SdPl)
8. Marek Brzozowski (KW PPN)
9. Krystyna Maria Chojnowska (KW IdP)
10. Leszek Gołaszewski (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łomży, ul. Reymonta 4:
1. Edward Stypułkowski (KW PSL)
2. Monika Podbielska (KW PiS)
3. Marta Maksim (NKWW)
4. Grzegorz Łoziński (KKW KPEiR-PLD)
5. Bożena Być (KW „S” RP)
6. Małgorzata Magdziak (KWW SdPl)
7. Aldona Szurna (KW PPN)
8. Edward Jarota (KW PPP)
9. Wojciech Popławski (KW IdP)
10. Wanda Szewczyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży, ul. Reymonat 9:
1. Franciszek Kondraciuk (KW PSL)
2. Danuta Jarota (KW LPR)
3. Małgorzata Duda (KKW SLD-UP)
4. Ewa Korytkowska (KW PiS)
5. Krystyna Zduńczyk (NKWW)
6. Tomasz Wilk (KWW SdPl)
7. Wojciech Trawiński (KW PPN)
8. Alina Maćkowska (KW PPP)
9. Krystyna Wojtkowska (KW IdP)
10. Katarzyna Macko (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Łomży, ul. Prusa 11A:
1. Alicja Suproń (KW PSL)
2. Kazimierz Kępczński (KW LPR)
3. Wojciech Walewski (KKW SLD-UP)
4. Agata Tyszka (KW PiS)
5. Karol Grzegorz Maksymiuk (KKW KPEiR-PLD)
6. Danuta Agnieszka Chojnowska (KWW SdPl)
7. Wojciech Serafin (KW PPN)
8. Dorota Kozicka (KW PPP)
9. Łukasz Skórłata (KW IdP)
10. Grzegorz Macko (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 z siedzibą w Świetlicy ŁSM w Łomży, ul. Konstytucja 3 Maja 2:
1. Hanna Rzepnicka (KW PSL)
2. Piotr Szabłowski (KW LPR)
3. Waldemar Walewski (KWW SLD-UP)
4. Krzysztof Kneć (KW PiS)
5. Marzena Zduńczyk (NKWW)
6. Katarzyna Kupiec (KKW KPEiR-PLD)
7. Barbara Zach (KW „S” RP)
8. Kamil Lipiński (KW PPN)
9. Maria piątek (KW PPP)
10. Anna Rzędarska (KW IdP)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 z siedzibą w ROK w Łomży, ul. Małachowskiego 4:
1. Daniel Tomaszewski ( KW PSL)
2. Marian Piątek (KW LPR)
3. Elżbieta Cyndzas (KKW SLD-UP)
4. Beata Kneć (KW PiS)
5. Krzysztof Kosiński (NKWW)
6. Grażyna Pieścik (KWW SdPl)
7. Jadwiga Dardzińska (KW PPN)
8. Marzanna Siwek (KW PPP)
9. Barbara Sadowska (KW IdP)
10. Agnieszka Szewczyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17:
1. Halina Kozłowska (KW LPR)
2. Aneta Chętnik (KKW SLD-UP)
3. Wiesław Grzymała (KW PiS)
4. Sylwia Anna Bochińska (NKWW)
5. Wioletta Narolewska (KW „S” RP)
6. Justyna Marczak (KWW SdPl)
7. Wioletta Sobocińska (KW PPN)
8. Jolanta Samselska (KW PPP)
9. Izabela Siudakiewicz (KW IdP)
10. Zbigniew Szewczyk (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17:
1. Anna Korent (KW PSL)
2. Tomasz Grodzki (KKW SLD-UP)
3. Zofia Saniewska (NKWW)
4. Tomasz Dariusz Kondratiuk (KKW KPEiR-PLD)
5. Lidia Anna Suprowicz (KW „S” RP)
6. Mariola Kamińska (KWW SdPl)
7. Bartosz Cymek (KW PPN)
8. Rafał Drzewiecki (KW PPP)
9. Ewa Czerwińska (KW IdP)
10. Zenon Malinowski (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 z siedzibą w Świetlicy SM „Perspektywa” w Łomży, ul. Kazańska 1:
1. Tadeusz Żelazny (KW PSL)
2. Bogusława Stanisławska (KW LPR)
3. Bogusława Figiel (NKWW)
4. Jolanta Świerszcz (KKW KPEiR-PLD)
5. Emilia Marzena Szabłowska (KW „S” RP)
6. Anna Kamińska (KWW SdPl)
7. Urszula Szostak (KW PPN)
8. Jadwiga Zawistowska (KW PPP)
9. Piotr Grabani (KW IdP)
10. Beata Małgorzata Sobolewska (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 z siedzibą w Świetlicy SM „Perspektywa” w Łomży, ul. Kazańska 1:
1. Grzegorz Narewski (KW PSL)
2. Elżbieta Jarota (KW LPR)
3. Lucyna Szponarska (KKW SLD-UP)
4. Olga Figiel (NKWW)
5. Danuta Brzezińska (KKW KPEiR-PLD)
6. Mirosław Narolewski (KW „S” RP)
7. Lucyna Babowicz (KWW SdPl)
8. Ireneusz Naspiński (KW PPN)
9. Marianna Godlewska (KW PPP)
10. Ryszard Kolasiński (KW IdP)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12:
1. Regina Zarzecka (KKW SLD-UP)
2. Wanda Prześniak (KW PiS)
3. Anna Sienkiewicz (NKWW)
4. Krystyna Leszczuk (NKWW)
5. Maciej Bronakowski (KW „S” RP)
6. Michał Pieścik (KWW SdPl)
7. Hanna Leoszewska (KW PPN)
8. Elżbieta Szczygielewska (KW PPP)
9. Anna Kondratowicz (KW IdP)
10. Małgorzata Kujawa (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12:
1. Elżbieta Trzcinka (KW LPR)
2. Mirosława Walewska (KKW SLD-UP)
3. Michał Godlewski (KW PiS)
4. Andrzej Sienkiweicz (NKWW)
5. Milena Leszczuk (KKW KPEiR-PLD)
6. Marian Pieścik (KWW SdPl)
7. Zbigniew Kowalewski (KW PPN)
8. Urszula Serafińska (KW PPP)
9. Bogusław Kondratowicz (KW IdP)
10. Anna Archacka (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18:
1. Eugeniusz Tyszka (KW PSL)
2. Teresa Szabłowska ((KW PLR)
3. Teresa Kozikowska (KW PiS)
4. Bogusław Bazydło (NKWW)
5. Zofia Skopek (KW "S" RP)
6. Elżbieta Banach (KWW SdPl)
7. Barbara Hermanowska (KW PPN)
8. Anna Szabłowska (KW PPP)
9. Anna marta Karwowska (KW IdP)
10. Izabela Przeździecka (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18:
1. Eugeniusz Żukowski (KW PSL)
2. Beata Kalinowska (KW LPR)
3. Jadwiga Dębska (KKW SLD-UP)
4. Aleksandra Krępeć Sadowska (NKWW)
5. Kazimiera Marta Frączek (KKW KPEiR-PLD)
6. Radosław Skopek (KW S" RP)
7. Antoni Banach 9KWW SdPl)
8. Katarzyna Krupińska (KW PPP)
9. Agata babiel (KW IdP)
10. Krzysztof Waniewski (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 29 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży, ul. Nowogrodzka 4:
1. Krzysztof Chełstowski (KW PSL)
2. Marcin Cichocki (KW LPR)
3. Agnieszka Woźniak (KW PiS)
4. Teresa Rurkowska (NKWW)
5. Monika gawrych (KKW KPEiR-PLD)
6. Przemysław Leszczyński (KW "S" RP)
7. Sławomir Serafin (KWW SdPl)
8. Maria Danowska (KW PPP)
9. Ewa Zabielska (KW IdP)
10. Mariusz Obrzycki (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a:
1. Natalia Grabińska (KW PSL)
2. Dariusz Durzyński (KW LPR)
3. Elżbieta Krajewska (KKW SLD-UP)
4. Diana Olbryś (KW PiS)
5. Teresa Chojnowska (NKWW)
6. Małgorzata Chrząstowska (KW "S" RP)
7. Dorota Sokołowska (KWW SdPl)
8. Łukasz Chojnowski (KW PPP)
9. Dorota Wądołowska ( KW IdP)
10. Elwira Przybysz (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 31 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, ul. Piłsudskiego 11:
1. Tadeusz Kurkowski (KW LPR)
2. Halina kalinko (KKW SLD-UP)
3. Alicja Drożyner (KW PiS)
4. Ewa Barbachowska (NKWW)
5. Elzbieta jasionkowska (KW "S" RP)
6. Michał Fedor (KWW SdPl)
7. Krzysztof Wiszowaty (KW PPN)
8. Henryk Serafiński (KW PPP)
9. Ewa Dąbkowska (KW IdP)
10. Andrzej Czajkowski (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 32 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3:
1. Danuta Kamińska (KW PSL)
2. Barbara Piotrowska (KKW SLD-UP)
3. Grzegorz Kupidłowski (KW PiS)
4. Stanisław Łapiński (NKWW)
5. Tomasz Rainko (KKW KPEiR-PLD)
6. Dariusz Jasionkowski (KW "S" RP)
7. Ewelina Babowicz (KWW SdPl)
8. Teresa Poteraj ( KW PPP)
9. Ewa Sieniawska (KW IdP)
10. Henryka Pezowicz (KW PO)

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39:
1. Wiesława Kolasińska (KW LPR)
2. Zbigniew Duda (KKW SLD-UP)
3. Monika Piłaszewicz (KW PiS)
4. Małgorzata Drzewicka (NKWW)
5. Renata Szymańska (KKW KPEiR-PLD)
6. Sylwia Beata Szabłowska Siwik (KWW SdPl)
7. Adam Skrodzki (KW PPN)
8. Kazimierz Trzaska (KW PPP)
9. Marta Ruszczyk (KW IdP)
10. Andrzej Przeździecki (KW PO)

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę