Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 29 lutego 2024 napisz DONOS@

Ostry spór o sprzątanie "strzelnicy" Chrzanowskiego z Michalakiem

Główne zdjęcie
Wszędzie śmieci

- Spółdzielnia jest w posiadaniu dokumentu z 09. 06. 2010 roku, w którym Prezydent Miasta Łomża zleca utrzymanie strzelnicy dyrektorowi MOSiR w Łomży - napisał Zarząd ŁSM w stanowisku na temat obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie starej strzelnicy wojskowej. Od ponad 10 lat są tam liczne rampy dla rolkarzy i obiekty sportowo-rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja. Od 4 lat mieszkańcy bloków ŁSM skarżą się rok w rok na bałagan, śmieci, pełne kosze, a prezydent Chrzanowski nie może porozumieć się z prezesem ŁSM Michalakiem, kto ma obowiązek sprzątać.

Tablica informująca o regulaminie na obiekcie
Tablica informująca o regulaminie na obiekcie

"Zarząd Spółdzielni wielokrotnie podejmował próby uregulowania sprawy utrzymania czystości na strzelnicy" - czytamy w stanowisku Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opublikowanym na jej stronie. "Były propozycje od zamiany działek do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Zlecenie utrzymania czystości z września 2020 r. było gestem dobrej woli Spółdzielni po spotkaniu, na którym Pan Prezydent zobowiązał się do działań, których niestety nie podjął stąd byliśmy zmuszeni wycofać zlecenie (pisownia oryginalna - red.). Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i przechodzących osób, w całym okresie zimowym na zlecenie Spółdzielni schody i przejście przez strzelnicę były odśnieżane i posypywane".

Śmietnik coraz większy, ale nikt nie chce sprzątać

Polecenie Brzezińskiego dla Sasinowskiego
Zarząd Spółdzielni dołącza dokument z 9. czerwca 2010 r., w którym ówczesny prezydent Łomży Jerzy Brzeziński - jak to ujmuje Zarząd ŁSM - "zleca utrzymanie strzelnicy dyrektorowi MOSiR w Łomży". W piśmie skierowanym do ówczesnego dyrektora MOSiR Zbigniewa Sasinowskiego jest sformułowanie, że prezydent powierza dyrektorowi "wykonywanie czynności, polegających na zapewnieniu dozoru i eksploatacji nieruchomości" na działkach o numerach: 12230/1 i 12230/2. 

Dzieciaki sikają w krzaki

Budowa skate parku jeszcze się nie zakończyła?!
W dalszej części stanowiska Zarządu ŁSM, którą publikujemy poniżej bez skrótu i poprawek, jest - jak tytułują Spółdzielcy - "Stan faktyczny i prawny strzelnicy (działki 12230/2 i 12230/1)". Można z niego dowiedzieć się, że - zdaniem Zarządu ŁSM, powołującego się na umowy z Miastem Łomża z lat 2005, 2006 i 2008, gdy podjęto się współdziałać przy budowie skate parku - to Miasto Łomża dysponuje terenem formalnie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży jako jednostka prowadząca projekt. "Teren ten nigdy ponownie nie został przekazany Spółdzielni po rozpoczęciu inwestycji, która formalnie jest kontynuowana. Niezależnie od tego, czy roboty budowlane są wykonywane systemem gospodarczym czy na podstawie umowy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na budowie obciążają zawsze wykonującego roboty". Zarząd ŁSM stawia Miastu Łomża 2 warunki, żeby zakończyło i rozliczyło inwestycję, w której udział ŁSM w latach 2005-2009 oblicza na 1 mln 300 tys. zł.
W toczącym się od pół roku publicznie sporze o sprzątanie ciekawe, co prezydent i prezes ŁSM załatwią bez sądu?  

Zarząd ŁSM ma głos  
"Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży nie jest użytkownikiem wieczystym działki 12230/2 teren ten został protokolarnie przekazany Miastu Łomża jeszcze w 2016 roku.

Działka 12230/1 – Miasto Łomża i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży zawarły między innymi w dniu 11 lutego 2005 roku, umowę “w sprawie wspólnej realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży” oraz umowę z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie wspólnej realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży” i umowę z dnia 29 grudnia 2008 roku, „w sprawie realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży”. Umowy dotyczyły tego samego projektu określając każdorazowo jego rzeczowy charakter. Powyższe umowy przewidywały współdziałanie i współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży. Umowa przewidywała, że zakres przedsięwzięcia jest określony w oparciu o dokumentację techniczną przygotowaną przez Spółdzielnię. W ramach współdziałania Spółdzielnia pokrywała 30% kosztów inwestycji. Natomiast Miasto zobowiązało się do pełnienia roli jednostki realizującej projekt oraz sprawującej nadzór inwestycyjny wraz z prowadzeniem procedur postępowania przetargowego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Spółdzielnia w dniu 24 listopada 2006 roku, przekazała plac budowy protokołem zdawczo – odbiorczym pod całość inwestycji, a następnie uczestniczyła w odbiorach częściowych zakończonego etapu w dniu 25 maja 2007 roku. Zakres przedsięwzięcia był realizowany między innymi na działkach 12230/1 i 12230/2, dla których Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LM1L/00075881/5. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji miały stać się własnością Miasta i miały zostać udostępnione do korzystania Spółdzielni na podstawie odrębnej umowy, co przewidywała każda z kolejnych umów. Umowa taka nie została zawarta, a nadto nie zrealizowano wszystkich prac objętych dokumentacją techniczną oraz umowami.

Teren jest ogólnie dostępny zaś na wykonane elementy pierwotnej inwestycji Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na użytkowanie.  Zakres umowy z roku 2005, 2006 i 2008 roku, jednoznacznie wskazuje, że to Miasto Łomża dysponuje terenem nieruchomości formalnie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży jako jednostka prowadząca projekt. Teren ten nigdy ponownie nie został przekazany Spółdzielni po rozpoczęciu inwestycji, która formalnie jest kontynuowana.  Niezależnie od tego, czy roboty budowlane są wykonywane systemem gospodarczym czy na podstawie umowy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na budowie obciążają zawsze wykonującego roboty.  Treść przedłożonych decyzji dotyczących pozwoleń na użytkowanie jednoznacznie wskazuje, że inwestorem jest Miasto Łomża to ono zatem do zakończenia procesu inwestycji i przekazania placu budowy Spółdzielni będzie odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w treści art. 5 ust. 2 odnosi się do terenu budowy, na którym obowiązki wskazane powyżej obciążają wykonawcę robót budowlanych. Zatem niezależnie od tego, czy roboty budowlane są wykonywane systemem gospodarczym czy na podstawie umowy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na budowie obciążają zawsze wykonującego roboty. W sytuacji przekazania placu budowy i braku zakończenia inwestycji oraz braku formalnego zwrotu stosownie do postanowień umowy to na Mieście Łomża ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na tej działce.

_MG_6744-2.jpg
Tablica informująca o regulaminie na obiekcie

 

Stan sanitarny strzelnicy nie jest obojętny Spółdzielni świadczą o tym podejmowane działania łącznie ze zleceniem sprzątania z września 2020 r. i utrzymaniem zimowym przejść pomimo braku takiego obowiązku. Nie jest dobrą wizytówką ani Miasta ani Spółdzielni zaniedbany i zaśmiecony teren. Obciążenie mieszkańców Osiedla kosztami sprzątania strzelnicy musi mieć podstawę. Obecny Zarząd ustalił, że Spółdzielnia w latach 2005-2009 partycypowała w kosztach urządzeń w wysokości 1 300 000 zł.

Jedynymi warunkami, spełnienia których oczekuje ŁSM w Łomży od Miasta Łomża jest: zakończenie inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną, rozliczenie inwestycji".

Mirosław R. Derewońko

 

Ameryka w Łomży, czyli skate park z Ameryki
Bujna trawa na „strzelnicy” przerosła gospodarzy
Brudna prawda na skate parku

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę