Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 26 września 2023 napisz DONOS@

Myśl praktycznie – zyskaj więcej!

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oferuje kierunki kształcenia w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, mając jednocześnie pewność, że z łatwością znajdą zatrudnienie po ukończeniu nauki.

Jednym z kierunków od lat cieszących się popularnością jest budownictwo. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami budowlanymi, a nauka zawodu odbywa się również u pracodawcy, gdzie uczniowie mają szanse zobaczyć jak wygląda praca w realnych warunkach. Podczas zajęć komputerowych uczniowie uczą się obsługi programów do projektowania i kosztorysowania oraz czytania projektów. Szkoła współpracuje z wieloma firmami budowlanymi, dzięki czemu uczniowie mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy oraz wycieczkach programowych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, przygotowywania dokumentacji przetargowej, sprawowania nadzoru budowlanego. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie będą mogli podjąć kształcenie w kierunku technik robót wykończeniowych w budownictwie, przygotowując się do realizacji zadań zawodowych związanych z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywanie okładzin ściennych), roboty malarsko--tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.

Uczniowie, którzy wybiorą zawód technik hotelarstwa zdobędą umiejętności w zakresie organizacji pracy w zakładzie hotelarskim, usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta, a także nauczą się jak organizować i obsługiwać usługi turystyczno-rekreacyjne, kongresy i targi. Uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, a także biorą udział w wycieczkach programowych i rekreacyjnych do różnych obiektów noclegowych i centrów SPA. Mają możliwość odbycia praktyk w renomowanych hotelach oraz uczestnictwa w warsztatach barmańskich, kelnerskich, turystycznych oraz w warsztatach wizażu. Zdobywając zawód technik hotelarstwa mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach hotelarskich i uzdrowiskowych, schroniskach oraz ośrodkach wypoczynkowych. Mogą również pracować w administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, bądź też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wybierając naukę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, młodzież w profesjonalny sposób przygotowuje się do wykonywania prac zarówno na stanowisku kucharza, kelnera, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę. Uczniowie uczą się jak organizować i nadzorować pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Uczniowie zdobywają także umiejętności obsługiwania konsumentów i organizowania pracy w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary, a także wiedzę z zakresu technologii produkcji żywności. Szkoła dysponuje nową pracownią gastronomiczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt.

Uczniowie, którzy wybiorą kształcenie w kierunku technik budowy dróg, po ukończeniu nauki będą mogli organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Szkoła proponuje też kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej. Uczniowie są przygotowywani do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi oraz sprawowania nadzoru budowlanego. Uczą się projektowania i wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnych. Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Szkoła oferuje również kształcenie w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz, cukiernik, kucharz. Wśród atutów szkoły należy wymienić m.in. profesjonalną kadrę oraz wysoką zdawalność egzaminów zawodowych.

Wielkim zainteresowaniem wśród uczniów ZSTiO Nr 4 w Łomży cieszą się staże zagraniczne. Uczniowie wyjeżdzali już na praktyki zawodowe do Portugalii oraz na Litwę, gdzie nabywali nowe umiejętności w przedsiębiorstwach w branżach spójnych z obranym przez siebie profilem kształcenia. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażach mają zapewnione: dodatkowe przygotowanie językowe, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce realizacji stażu, ubezpieczenie, opiekę dwóch nauczycieli oraz wycieczki kulturowe. Podczas stażu młodzież zdobywa europejskie ceryfikaty Europass Mobilność oraz listy rekomendacyjne od pracodawców.

Poza kierunkami technicznymi, szkoła oferuje kształcenie w liceum ogólnokształcącym na kilku profilach. Jednym z nich jest służba w policji, który pozwala uczniom poznać strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich oraz terenowych. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Uczniowie, którzy wybiorą profil psychopedagogiczny w trakcie nauki uczestniczą w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w przedszkolach oraz w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych. Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które mogą stać się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej). Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Młodzież, która wiąże swoją przyszłość z organizacjami obronnymi może wybrać profil wojskowy. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Obronie Terytorialnej Kraju. W ramach kształcenia uczeń poznaje zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, a także zasady strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

Szkoła oferuje również profil dietetyka z elementami fitness. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu dietetyki i fitness, edukacji zdrowotnej oraz biologii i chemii żywności. Uczą się prawidłowego sposobu odżywiania, doboru diet leczniczych, prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego, oraz poznają sposoby opracowywania diet. Ponadto uczą się przygotowywać treningi dla osób w różnym wieku i stopniu zaawansowania. Absolwenci mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych na rynku pracy kierunkach kształcenia: dietetyka, AWF, kosmetologia i farmacja.

Wybór kierunku kształcenia, dzięki któremu zdobędziemy praktyczną wiedzę i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy to mądry wybór! Ci, którzy myślą praktycznie, zyskują więcej.

tekst i zdjęcia: ZSTiO Nr 4 w Łomży

tekst płatny

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę