poniedziałek, 21 maja 2018 napisz DONOS@

Pielęgniarstwo w „państwówce” z akredytacją KRASzPiP

Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uzyskało akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Oznacza to spełnienie przez uczelnię wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia standardów kształcenia pielęgniarek. - Nasz wydział zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie, jesteśmy praktykami i starannie przygotowujemy przyszłe pielęgniarki do zawodu – informuje prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP dr n. o zdr. Joanna Chilińska, która jest także zastępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Czepkowanie w PWSIiP 2018 rok
Czepkowanie w PWSIiP 2018 rok

Jak przekazuje Jolanta Święszkowska, rzecznik PWSIiP, na początku lutego zespół wizytujący KRASzPiP oceniał standardy kształcenia pielęgniarek w łomżyńskiej „Państwówce”: realizację programu, bazę dydaktyczną, kwalifikacje kadry dydaktycznej. Liczący trzydzieści siedem stron raport z wizytacji pozytywnie opiniuje te aspekty działania  kierunku. W maju uczelnia uzyskała oficjalną informację z Ministerstwa Zdrowia o uzyskaniu akredytacji na cztery lata. 
Święszkowska zaznacza, że to czwarta akredytacja przyznana pielęgniarstwu w PWSIiP, które  oceniane jest przez KRASzPiP od 2005 roku, czyli od samego początku istnienia kierunku. Kierunek posiada także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021. 
PWSIiP prowadzi studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i dotychczas wykształciła 1 246 pielęgniarek.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0