poniedziałek, 21 maja 2018 napisz DONOS@

Łomżyński Konwent PWSIiP

Dr hab. Dariusz Surowik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży powołał nowy Konwent uczelni. To organ opiniodawczy i doradczy. Nowy konwent jest o połowę mniej liczny niż poprzedni i ma pełnić funkcję do 2021 roku.

fot. PWSIiP Łomża
fot. PWSIiP Łomża
fot. PWSIiP Łomża
fot. PWSIiP Łomża

Konwent PWSIiP ma liczyć 12 osób, ale póki co jest 11 członków. Z mocy prawa na jego czele stoi rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik, a z uczelni w jego skład weszli także prorektorzy dr n. med. Sylwia Chojnowska i dr Dariusz Perło. W skład Konwentu wchodzić ma także kanclerz uczelni, ale póki co po odejściu dotychczasowego kanclerza Andrzeja Grodzkiego, nie ma jeszcze wyznaczonego jego następcy. 
Zgodnie z zapisami Statutu Uczelni w skład Konwentu wchodzą także przedstawiciel zarządu województwa podlaskiego – został nim Stefan Krajewski, przedstawiciel prezydenta Miasta Łomża – został Mariusz Chrzanowski, przedstawiciel starosty powiatu łomżyńskiego – został Jarosław Kulesza przewodniczącemu Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz przedstawiciele pięciu pracodawców. W tej grupie są: Roman Nojszewski dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojciech Faszczewski prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES, Zbigniew Kalinowski prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Zbigniew Forenc wiceprezes Zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM oraz Andrzejowi Kiełczewskiemu prezes najmniejszej miejskiej spółki Park Przemysłowy Łomża.
Do kompetencji Konwentu należy, po pierwsze, tworzenie w regionie klimatu i zrozumienia sprzyjających rozwojowi uczelni, podejmowanie działań w celu tworzenia warunków jej rozwoju, ale także m.in. przedstawianie opinii dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego regionu, czy wspieranie oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność państwówki.

Podczas pierwszego posiedzenia nowego Konwentu PWSIiP obecni byli doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Stanisław Derehajło, były wójt gminy Boćki oraz Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0