Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 25 lutego 2024 napisz DONOS@

Akustyka jak w blaszanym pudełku?

Główne zdjęcie
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad sala koncertową filharmonii w Łomży

Przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej, czyli dostosowanie do potrzeb i wymagań orkiestry dawnej sali widowiskowej urzędu wojewódzkiego w Łomży trwa z przerwami już 5 lat. Koszty sięgają 14 milionów złotych, a ukończenie inwestycji miało być symbolicznym ukoronowaniem tegorocznych jubileuszy 40-lecia Filharmonii, 100-lecia Niepodległości Polski i 600-lecia praw miejskich Łomży. Formalnie przebudowa ma się zakończyć w sierpniu – i taka jest oficjalna wersja, ale od kilku miesięcy władze dają do zrozumienia, że to nierealne. Prezydent Mariusz Chrzanowski w wypowiedziach medialnych już sugeruje, że być może otwarcie będzie na wiosnę przyszłego roku. Powodem jest akustyka – według nieoficjalnych informacji - determinowana przez położony w 2016 roku blaszany dach sali koncertowej. Oficjalnie miejscy urzędnicy opisują, że zastosowane rozwiązania projektowe „mogą budzić wątpliwości w odniesieniu do możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu”.

Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad sala koncertową filharmonii w Łomży
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad sala koncertową filharmonii w Łomży
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad foyer  w Łomży
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad foyer w Łomży
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad foyer  w Łomży
Zdjęcia z grudnia 2016, widać blaszany dach nad foyer w Łomży

Zbudowana na początku lat 80-tych ubiegłego wieku sala widowiskowa wraz z zapleczem, foyer i tzw. łącznikiem pomiędzy nią na gmachem dawnego urzędu wojewódzkiego, siedzibą Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży jest od 2007 roku. Budynek czasy świetności miał za sobą, ale przejmując go za darmo władze miasta, zapowiadały jego gruntowny remont. Ostatecznie o tym, że trzeba go przeprowadzić przekonało je jedno zdjęcie Tomasza Karolaka, wykonane w toalecie i udostępnione na Facebooku. Modernizacja budynku rozpoczęła się w 2013 roku według projektu wykonanego w 2012 roku. Najpierw za około 1,1 mln zł wyremontowano zaplecze administracyjne z toaletami, później w 2016 roku budowlańcy wzięli się m.in. za salę widowiskową, foyer, łącznik i wejście do budynku – częściowo rozebrano budynek i odbudowano wszystko do stanu surowego zamkniętego wraz z położeniem nowego dachu. Prace te kosztowały blisko 2,2 mln zł. W ubiegłym roku w wakacje rozpoczął się ostatni już – ale największy i najbardziej kosztowny etap prac wyceniony na  niemal 10 mln zł. Prace mają zostać zakończone do końca sierpnia 2018 roku, ale już w grudniu zastępca prezydenta Andrzej Garlicki podawał, że prawdopodobnie nie zostaną zakończone w planowanym terminie. Twierdził, że winna jest dokumentacja projektowa, która miała być „nieprofesjonalnie opracowana”, że „stwierdzono wiele błędów i debiutanckich rozwiązań” oraz „indolentne podejście do projektowania tego typu obiektu”. Mówił też, że zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej weryfikującej posiadaną dokumentację techniczną. O problemach z akustyką remontowanej sali mówił nawet wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, który przed miesiącem w ratuszu podpisywał umowę na współprowadzenie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Zapytaliśmy więc oficjalnie czy opracowano już „plan naprawy” projektu remontu budynku Filharmonii przy ul. Nowej 2, czy trzeba będzie zdejmować blaszany dach nad salą koncertową - czy uda się go jakoś wygłuszyć? Prosiliśmy o podanie czy prace pociągną za sobą dodatkowe wydatki i o ile przesunie się termin ukończenie Filharmonii? Odpowiedź jaką przygotowali pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, jest bardzo długa (prezentujemy ją w całości poniżej). Wynika z niej że „na obecną chwilę nie ma planów przebudowy dachu nad salą”, obecnie stosowane rozwiązania „mogą budzić wątpliwości w odniesieniu do możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu” a „umowa z Wykonawcą zakłada strojenie sali po jej zrealizowaniu i nie można wykluczyć wystąpienia wówczas trudności oraz dodatkowych kosztów”. 

Oto pełna odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego.
Przebudowa budynku filharmonii realizowana jest w oparciu o opracowany w 2012 roku, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji, projekt budowlany. Zawarta wówczas umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obejmowała przebudowę sali widowiskowej dla wielu funkcji, w tym teatralnej, audytoryjnej, filharmonicznej, koncertowej i innych. Opracowano projekt z salą wielofunkcyjną o znamionach funkcji teatralnej jako głównej, na co wskazują: rozdzielenie widowni i estrady ścianą i otworem portalowym oraz technologia sceniczna typowo teatralna.  Po  zakończeniu części I  etapu II realizacji zadania, po części z inicjatywy Dyrektora Filharmonii, ale też w wyniku dużej ilości błędów technicznych, dokonano koniecznej aktualizacji dokumentacji projektowej. Poza usunięciem stwierdzonych błędów projektowych i po zasięgnięciu przez Prezydenta opinii u specjalistów, zdecydowano się na zwiększenie ilość miejsc na widowni z 330 do 416.  Wprowadzone zmiany nie dotyczyły jednak zagadnień poruszonych w pytaniach i na obecną chwilę nie ma planów przebudowy dachu nad salą. Tym samym nie przewiduje się zmiany kosztów i terminów z tego powodu.  Budowa realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Nie można jednak uznać, iż problemy i wątpliwości związane z budową całkowicie nie istnieją. W naszej ocenie opracowana dokumentacja projektowa, jak też dotychczasowe doświadczenia w realizacji obiektu w oparciu o posiadany projekt, mogą budzić wątpliwości w odniesieniu do możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu.  Poruszana kwestia akustyki  sali jest bardzo szerokim i skomplikowanym zagadnieniem, a wpływ na nią ma wiele czynników, przy czym przeznaczenie wnętrza jest jednym z bardziej znaczących. Zaprojektowanie sali wielofunkcyjnej praktycznie uniemożliwia, ze względu na dużą rozpiętość parametrów normowych dla różnych funkcji, kwestionowanie dziś wadliwości opracowania w odniesieniu do akustyki.
Przeznaczenie wnętrz można rozpatrywać w oparciu o odpowiednie kryteria jakości akustycznej. Kryteria te z punktu widzenia potrzeb projektowych, jakie mamy na obecną chwilę, można podzielić na subiektywne i obiektywne. Kryteria subiektywne, oparte na opiniach wykonawców i słuchaczy, są bardzo istotne w ocenie walorów akustycznych pomieszczeń, lecz często różnią się między sobą dla tego samego pomieszczenia, zależnie od indywidualności i innych cech osoby dokonującej oceny. Kryteria oceny obiektywnej można natomiast podzielić na trzy grupy:
- możliwe do zastosowania i skontrolowania za pomocą obliczeń na etapie projektowania,
- możliwe do uwzględnienia w projekcie w oparciu o doświadczenia projektanta lub wyniki badań modelowych i sprawdzenia za pomocą pomiarów akustycznych na modelu pomieszczenia lub w zrealizowanym obiekcie,
- niemożliwe dotąd do zastosowania i skontrolowania w drodze obliczeń, lecz możliwe do sprawdzenia pomiarowego po zrealizowaniu wnętrza.
Na obecnym etapie,  w zakresie  akustyki wnętrz, interesują nas przede wszystkim te parametry akustyczne pomieszczenia, które mogą być wykorzystane przy projektowaniu i które mają decydujący wpływ na jakość akustyczną, przez którą rozumie się przede wszystkim:
a/ odpowiednio mały poziom dźwięków zakłóceń zewnętrznych,
b/ dobrą zrozumiałość tekstu słownego i muzycznego,
c/ równomierność nagłośnienia,
d/ walory brzmieniowe.
Kryteria te na obecną chwilę wydają się być wzięte pod uwagę, jednak mierzyć je można będzie dopiero po zrealizowaniu obiektu. Umowa z Wykonawcą zakłada strojenie sali po jej zrealizowaniu i nie można wykluczyć wystąpienia wówczas trudności oraz dodatkowych kosztów. Należy pamiętać i jednoznacznie stwierdzić, że sale o zróżnicowanym przeznaczeniu nie mogą jednocześnie spełniać wymagań akustycznych dla wielu funkcji, które są często przeciwstawne. Sala o doskonałych warunkach akustycznych dla orkiestry symfonicznej będzie z pewnością nieodpowiednia do projekcji filmowej, gdyż czas pogłosu tej ostatniej powinien być znacznie mniejszy. W pewnym stopniu  skorygowanie warunków pogłosowych sali ma zapewnić wyposażenie w urządzenia dogłaśniające i  ambiofoniczne.
Należy też uznać za naturalne analizowanie wszelkich wariantów i możliwości związanych z budową dopóki ona trwa i może to przyczynić się do poprawy jakości, korzystniejszej ekonomiki, czy też walorów użytkowych przyszłego obiektu. Nie można dlatego wykluczyć ewentualnych przyszłych zmian projektu. Należy przy tym pamiętać, że o wyborze projektanta decydowała najniższa cena. Zawarta umowa  i określone w niej prawa autorskie ograniczają możliwość ingerencji inwestora w projekt. Bez zgody autora nie można dokonywać zmian w dokumentacji. W takim przypadku, w sytuacji, gdzie pojawiają się problemy z projektem, czas potrzebny na dokonanie zmian mocno się wydłuża. W tej kadencji podpisywane umowy inaczej regulują kwestię praw autorskich i aż tak nie utrudniają wprowadzania ewentualnych zmian w dokumentacji.
Z punktu widzenia władz miasta najważniejsze jest, że inwestycja jest realizowana ze wsparciem zewnętrznym. Podpisana umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współfinansowanie działalności Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, daje dużą możliwość na dalsze dofinansowanie tej inwestycji.


 
Zobacz także
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę