Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 23 września 2023 napisz DONOS@

Kochani Rodzice!

Przed Wami bardzo ważna decyzja: wybór przedszkola dla Waszego dziecka, pierwszej placówki w długim szeregu instytucji edukacyjnych, z którymi będziecie mieć do czynienia przez najbliższe kilkanaście lat. Ten wybór jest tak istotny, ponieważ dotyczy okresu intensywnego rozwoju dziecka i ma decydujący wpływ na jego całe późniejsze życie.

Wybierając Nasze Przedszkole możecie być pewni że to słuszna decyzja. ,,Akademia Malucha” to wyjątkowe miejsce, które bawi, kształci, uczy. Dzieci czują się bezpiecznie, a ich całościowy rozwój wspierany jest w ciepłej i radosnej atmosferze. Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, oraz starsze odroczone od obowiązku szkolnego. „Nasze przedszkole wyrosło z pasji i marzeń”.

Tworzymy placówkę, w której gwarantujemy doświadczoną kadrę pedagogiczną, atrakcyjną ofertę dydaktyczną, ciekawe zajęcia dodatkowe, małe grupy, indywidualne podejście, kompleksową diagnozę rozwoju Twojego dziecka, ocenę rozwoju psychoruchowego, ocenę jego zachowań emocjonalnych, wspomaganie, rozwijanie uzdolnień. Rodzicom oferujemy poradnictwo wychowawcze, uczestnictwo w grupach wsparcia, stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin, edukację i psychologiczne wsparcie.

Tworzymy przedszkole, w którym dzieci pełnosprawne, zdolne oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawne (zwłaszcza z autyzmem) znajdą dostosowane dla swoich potrzeb metody i formy pracy, gdzie wyznacznikiem zajęć proponowanych dzieciom nie będzie moda, ale realne, oparte na naukowych założeniach, odpowiadające na potrzeby rozwojowe dzieci działania.

Nasze metody edukacyjno - wychowawcze oparte są na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Przedszkole wspomaga rozwój dziecka czerpiąc z metody pedagogicznej Marii Montessori, która zakłada podmiotowe podejście i szacunek dla każdej osoby ludzkiej, jej potrzeb, możliwości i ograniczeń. Naszym celem jest wspieranie dziecka w samodzielnym zdobywaniu praktycznych umiejętności i wiedzy (dokonującym się w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym), jego integralny (spójny i całościowy) rozwój. W pracy z dziećmi wykorzystujemy także metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielinskiej „Dziecięca matematyka”, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wczesną naukę czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,

Oferujemy bogaty wachlarz zajęć, tak aby każde dziecko mogło w optymalny sposób, dostosowany do swoich możliwości, doskonalić nabyte oraz rozwijać nowe umiejętności. Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez jeden szablon, lecz na każde z osobna jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. Nie wskazujemy dzieciom kierunku, lecz pozwalamy im wyznaczyć własną ścieżkę i z naszym wsparciem podążać nią według własnego rytmu. Nie narzucamy, a słuchamy potrzeb. Nie nauczamy, lecz inspirujemy do uczenia się. Nie wymagamy, lecz dajemy przykład.

Realizujemy założenia edukacji włączającej- tworzymy grupy integracyjne dla dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem. W zróżnicowanej wiekowo grupie integracyjnej dzieci rozwijające się prawidłowo będą uczyły się opiekuńczości, wyrozumiałości i pomocniczości, zaś dzieci z zaburzeniami rozwoju będą miały możliwość adaptacji w rozwijającej się grupie rówieśniczej. Przedszkole jest miejscem, w którym panuje atmosfera szacunku i tolerancji, w którym zapewniamy warunki do optymalnego rozwoju. Integracyjny charakter naszej placówki sprzyja kształtowaniu empatii, zrozumienia, otwartości na inność, szczególnych zachowań prospołecznych Wszelkie zajęcia o charakterze terapeutycznym są projektowane w oparciu o wnikliwą diagnozę wstępną i omawiane z rodzicami. Prowadzą je licencjonowani terapeuci, specjaliści ds. autyzmu, współpracownicy Sensum Mobile Zbigniewa Przyrowskiego - prekursora integracji sensorycznej w Polsce, a jednocześnie n-le, terapeuci ZSzS Nr 97 dla dzieci z Autyzmem w Warszawie.

Dobry start w dzieciństwie jest punktem wyjścia dla wszystkich kolejnych szans, jakie daje nam życie.

W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”

 

Bronisław Rocławski

 

Edukacja naszych podopiecznych odbywa się zgodnie z podstawą programową MEN. Rodzice mogą być więc pewni, że opuszczając przedszkole ich dziecko będzie umiało to wszystko, co jest niezbędne, by przystąpić do nauki w szkole. Realizujemy również autorskie programy edukacyjno - wspierające.

Akademia Malucha”mieści się w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uwaga!
Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię WWRD, opinię PPP
KOMPLEKSOWA TERAPIA – bezpłatna

Prowadzimy ponadto Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka dla dzieci spoza placówki

Rekrutacja na Rok Szkolny 2018/2019 !!!

do Niepublicznego Przedszkola Integracyjno – Terapeutycznego

Akademii Malucha” w Łomży

do grupy integracyjnej,

do grupy terapeutycznej dla dzieci autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

tel. 786917875

668 199 453

tekst partnerski

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę