niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Informatyka na „państwówce” po kontroli PKA

Oferowany przez „państwówkę” kierunek informatyka - studia I oraz II stopnia - przeszedł kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i został pozytywnie zaopiniowany w raporcie z wizytacji – informuje Jolanta Święszkowska, rzeczniczka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaznaczając, że uczelnia czeka już tylko na oficjalną ocenę PKA.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej  na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się w listopadzie 2017 roku. Jak przekazuje Święszkowska w raporcie z wizytacji Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła programy studiów, kadrę, infrastrukturę dydaktyczną, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opiekę nad studentami. W pięciostopniowej skali (oceny: wyróżniająca, w pełni, zadowalająca, częściowa, negatywna), kierunek informatyka we wszystkich kryteriach otrzymał notę „w pełni”. PKA doceniła umiędzynarodowienie procesu kształcenia, uwzględnienie współczesnych trendów w branży IT, współpracę nauka-biznes. 
– Atutem naszego kierunku jest elastyczność edukacyjna, która jest wypadkową dwóch faktów. Nasze programy kształcenia konsultujemy z firmami, a wykładowcy pracują w prywatnym sektorze, przez co potrafią szybko reagować na zmieniające się realia rynkowe - mówi dr inż. Aneta Wiktorzak, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP. - W rezultacie absolwenci informatyki mogą znaleźć zatrudnienie w zawodach uznanych w prognozie „Barometr zawodów” na rok 2018 za deficytowe w woj. podlaskim, czyli m.in. jako programiści, projektanci oraz administratorzy baz danych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych. 
W tej chwili w uczelni trwa rekrutacja na studia na kierunku informatyka II stopień (3 semestry) po których absolwent uzyska tytuł magistra.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0