niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

„Reforma” w PWSIiP

Dr hab. Dariusz Surowik od piątku obejmuje funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Będą też nowi prorektorzy i po raz pierwszy w historii uczelni dziekani. Wprowadzana w PWSIiP reforma struktury uczelni oznacza, że od 1 września zamiast 6 Instytutów będą 3 Wydziały.

Dr hab. Dariusz Surowik
Dr hab. Dariusz Surowik

Dr hab. Dariusz Surowik na nowego rektora łomżyńskiej uczelni został wybrany w marcu. Będzie trzecim rektorem, po prof. Kazimierzu Pieńkowskim, który 14 lat temu uczelnię zakładał i dr hab. Robercie Charmasie, który uczelnią kierował przez ostatnich 8 lat. 
Surowik to pierwszy rektor PWSIiP, który pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łomży. Później studiował na kierunku matematyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Po studiach pracował jako asystent w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, przekształconego później w Uniwersytet w Białymstoku, i przez kilka lat był też nauczycielem matematyki i informatyki w łomżyńskim „Mechaniaku”. W 2001 roku obronił doktorat, a 10 lat później habilitował się i został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Nowy rektor dobrał sobie także najbliższych współpracowników. Zgodnie z jego propozycją na prorektorów zostali wybrani dr Sylwia Chojnowska i dr hab. Krzysztof Prokop. Chojnowska jest do sprawa nauki, a Prokop ds. studenckich. Oni także formalnie urzędowanie rozpoczną od piątku, 1 września 2017 roku.  

Tego samego dnia w życie wejdą przygotowywane od kilku miesięcy zmiany w strukturze „państwówki”. Zamiast 6 Instytutów będą 3 Wydziały, którymi pokierują dziekani.
Na czele Wydziału Nauk o Zdrowiu skupiającym Pielęgniarstwo, Kosmetologię, Dietetykę, Fizjoterapią, Wychowanie Fizyczne, stanie dziekan dr hab. Krzysztof Sychowicz, a prodziekanem będzie dr Joanna Chilińska.
Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Administracja, Prawo, Zarządzanie, Filologia Angielska, Praca Socjalna) zostanie dr hab. Krystyna Leszczewska dotychczasowa prorektor uczelni, a prodziekanem dr Sylwia Jaskuła – Korporowicz.
Wydział Informatyki i Nauk o Żywności (Informatyka, Automatyka i Robotyka, Technologia Żywności) poprowadzi dziekan prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz –Robak, a prodziekanem będzie  dr Aneta Wiktorzak.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0