niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Miliony odszkodowania dla „Edukatora”

Miasto Łomża zawarło sądową ugodę ze Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” na mocy której z kasy miasta na rzecz stowarzyszenia ma trafić blisko 3 miliony złotych. To konsekwencje niedoszacowania w latach 2009-2012 miejskiej dotacji do prowadzonych przez Stowarzyszenie przedszkoli w Łomży.

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży prowadzi przedszkola „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko”. Placówki przejęło lata temu ratując je przed planowaną przez ówczesne władze miasta likwidacją. Przez lata miasto Stowarzyszeniu, podobnie jak innym prowadzącym w mieście szkoły, wypłacało za niskie dotacje. Te, aby odzyskać należne im pieniądze poszły do sądów. CNiB Żak, SWEiRP, SSP Stopka w wyniku wyroków sądowych i ugód z miastem w ciągu ostatnich kilku lat odzyskały ok. 4 milionów złotych. Niektóre z tych ugód zakładały spłaty należności w ratach nawet do 2019 roku. „Edukator” był ostatnim z organów prowadzących placówki oświatowe w mieście, które wezwało samorząd do zapłaty zaległości. Tuż przed końcem 2015 roku Stowarzyszenie złożyło w ratuszu „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” żądając wówczas blisko 800 tys. zł plus odsetki za zaniżenie dotacji edukacyjnej w latach 2009-2012.

Teraz okazuje się, że i ono otrzyma pieniądze. Prezydent Łomży wystąpił do Rady Miasta o wprowadzenie szeregu zmian w tegorocznym budżecie Łomży. Jedna z nich związana jest z ugodą jaką miasto Łomża zawarło przed Sądem Okręgowym w Łomży ze Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”. Ugoda – jak wyjaśnia prezydent – związana jest z powództwem Stowarzyszenia „tytułem zwrotu niedoszacowanej dotacji za lata 2009-2012”. Zgodnie z nią Łomża zobowiązuje się do wypłaty w ciągu trzech lat na rzecz Stowarzyszenia kwoty 1 mln 550 tys. zł (550 tys. zł w 2017 r., i po 500 tys. zł w 2018 r. i 2019 r.) oraz przeprowadzenia w latach 2018-2019 remontu budynków przedszkoli „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko” według aktualnych wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych za kwotę ok. 1,2 mln zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0