niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Dr hab. Krystyna Leszczewska: Ja to lubię...

- Jak się lubi, to co się robi, to jest łatwiej – mówi Krystyna Leszczewska, prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadało jej stopień doktora habilitowanego. Podstawą była wydana w ubiegłym roku monografia „Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfikacja modeli biznesu”. Uzyskanie jednego z najwyższych w Polsce stopni naukowych - można jeszcze mieć tytuł naukowy profesora zwany „profesurą belwederską”, zajęła łomżyńskiej ekonomistce kilka lat.

Dr hab. Krystyna Leszczewska
Dr hab. Krystyna Leszczewska

Krystyna Leszczewska tytuł magistra ekonomii uzyskała w 1982 roku na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku. Po studiach przez kilka lat pracowała jako statystyk w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Łomży, po czym przekwalifikował się w kierunku nauczycielskim kończąc studium dla nauczycieli i podyplomowe studium doskonalenia kwalifikacji nauczycieli ekonomii na SGH w Warszawie. Kilkanaście lat była nauczycielem w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży, a kilka kolejnych ekspertem Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Do nauki wyższej powróciła pod koniec lat 90. ubiegłego wieku rozpoczynając pracę w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.  W 2001 roku zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a od 2005 r. związana jest zawodowo i naukowo z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w której przez trzy kadencje pełni funkcję prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich.
- Obowiązki zawodowe na uczelni, ale i wydarzenia życia rodzinnego, nieco spowolniły pracę naukową, ale teraz udało się to osiągnąć – mówiła. 
Decyzja o nadaniu habilitacji na SGH w Warszawie zapadła wczoraj według nowej procedury. Zgodnie z nią nie przeprowadza się kolokwium habilitacyjnego, a habilitant nie wygłasza wykładu habilitacyjnego, a większość czynności wykonuje komisja habilitacyjna. 
- Poczałkowo wydawało mi się, że jeśli mnie przy tym nie będzie, to nie będzie też wielkich nerwów, ale wczoraj przekonałam się, że to było błędne założenie. Nerwy były, chyba większe – mówi dziś już radosna dr hab. Krystyna Leszczewska.
Podstawą nadania jej stopnia naukowego doktora habilitowanego była wydana w ubiegłym roku monografia „Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfikacja modeli biznesu”. Przeprowadzone przez nią badania potwierdziły stawianą hipotezę, że najważniejszym elementem modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych jest czynnik familiness - rozumiany jako wartość dodana rodziny w przedsiębiorstwie rodzinnym, integracji celów, zasobów i możliwości wynikających ze współistnienia rodziny i firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0