sobota, 25 listopada 2017 napisz DONOS@
tekst płatny

Dwujęzyczna edukacja poprzez zabawę

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Podrywamy do lotu przy Wyższej Szkole Agrobiznesu ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018. To jedyna tego typu szkoła w Łomży, w której nauczanie będzie realizowane w dwóch językach: polskim i angielskim, a dzieci będą zdobywać wiedzę przez zabawę, rozmowę i współpracę między sobą oraz z wykwalifikowaną kadrą. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek 20 marca, a ilość miejsc w dwóch planowanych klasach jest ograniczona do 36 osób.

Zdania co do prawidłowości funkcjonowania obecnego systemu oświaty są podzielone. Wielu rodziców dostrzega, że ich dzieci w tradycyjnych szkołach, mimo tego, że inteligentne, zdolne i ciekawe świata, nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami i są przeciętnymi uczniami. Wynika to przede wszystkim z tego, że do każdego dziecka potrzebne jest indywidualne podejście, trzeba do niego dotrzeć, zaciekawić je i umożliwić mu edukację w sposób dla niego interesujący, tym bardziej, że dziecięce umysły są bardzo chłonne i nasze pociechy w pierwszych latach życiaprzyswajają ogromną ilość informacji. Tradycyjny, bazujący na rutynie i schematach, system szkolnictwa tego nie zapewnia, ale rodzice nie są już skazani na jeden model edukacji.

Powstanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi zapełnia bowiem ogromną lukę, oferując edukację opartą na zupełnie innym, naukowym i dostosowanym do potrzeb dziecka, podejściu. Absolutnym novum jest tu realizowanie części podstawy programowej w dwóch językach, gdzie prowadzący zintegrowane zajęcia jest jednocześnie nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Dzięki temu dzieci już od pierwszej klasy uczą się nie tylko zasad prawidłowego wysławiania się i pisania w ojczystym języku, ale też w naturalny sposób poznają język angielski, bez którego obecnie trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie.
W szkole podstawowej przy Wyższej Szkole Agrobiznesu nie będzie też dzwonków, lekcji „od-do” po 45 minut i żadnych innych schematów. Zajęcia będą odbywać się w otwartej, niezwykle interesującej dla dzieci formie, dzięki czemu będą one uczyć się poprzez zabawę, ciągle poznając coś nowego i niezwykle dla nich interesującego. Tylko od nauczyciela będzie zależeć, ile dane zajęcia trwają: jeśli uzna, że dzieci są znudzone jakimś tematem przejdzie do innego, a gdy przeciwnie, maluchy zaangażują się w eksperyment bądź zajęcia i będą nim zainteresowane, będzie mógł go kontynuować aż do osiągnięcia efektu. Dzięki takiemu podejściu dzieci nie będą znużone nauką, będzie to dla nich stałe odkrywanie czegoś fascynującego i dotąd nieznanego, bez współzawodnictwa i podziału na uczniów lepszych czy gorszych, gdyż wszyscy będą uczestnikami tej edukacyjnej przygody na równych prawach.
Będzie to możliwe również dzięki temu, że pomieszczenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi zostaną specjalnie przystosowane dla potrzeb dzieci: zostaną podzielone na różne strefy, obejmujące miejsca aktywności i wypoczynku oraz kąciki tematyczne, a dzieci zasiądą w specjalnych, wielofunkcyjnych ławkach, umożliwiających nie tylko naukę w prawidłowej pozycji, ale też np. gimnastykę korekcyjną. Szkoła umożliwi też swym uczniom udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, np. teatralnych, ponieważ posiada scenę z kurtyną czy kulinarnych, zapewniając opiekę nad dziećmi aż do godziny 17:00.
Jeśli więc ktoś chce zapewnić swemu dziecku optymalne warunki rozwoju i nauki, powinien wybrać się na spotkanie rekrutacyjne w Wyższej Szkole Agrobiznesu w poniedziałek 20 marca, w godzinach 17:00 – 18:30, gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółową ofertą nowej placówki.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Podrywamy do lotu

ul. Studencka 19

Tel. 538 191 111
E-mail:
sp@wsa.edu.pl

http://sp.wsa.edu.pl/
www.facebook.com/Podrywamy-do-lotu


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0