sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Prezydent szuka kandydata na dyrektora MDK w Łomży

Prawie dwa miesiące temu prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłosił, że dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych Roman Borawski wygrał konkurs na głównego specjalistę do spraw kultury w Domku Pastora. Niemal dwa miesiące później prezydent ogłosił, że szuka nowego dyrektora dla łomżyńskiego MDK. Kandydat musi mieć co najmniej 5-letni staż pracy i wykształcenie: licencjat lub magisterium na kierunku artystycznym, kulturoznawstwie, animacji kultury lub sztuki, pedagogice kulturalno-oświatowej. Szansę mają również absolwenci kierunków humanistycznych i ekonomicznych, zarządzania kulturą, zarządzania i marketingu.

Legitymujący się polskim obywatelstwem kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, pełne zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz być niekarany, także skarbowo. Wymagania dodatkowe to, m.in., doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury i podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa pracy. Kandydat na dyrektora MDK – DŚT powinien być kreatywny, dyspozycyjny i rzetelny oraz mieć ponadto wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, na przykład, przy rozliczaniu projektów kulturalnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Będzie musiał przygotować koncepcję funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży – jak ujmuje to autor warunków konkursu – z propozycją rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie miasta; zakresem współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi; źródła finansowania działalności MDK - DŚT w Łomży.

Dokumenty należy składać osobiście do 2. grudnia w Urzędzie Miejskim przy Starym Rynku 14, pokój 123, albo przesłać pocztą. Prezydent powoła komisję konkursową, która wyznaczy termin i miejsce postępowania konkursowego. Konkurs ma ustaloną datę zakończenia do 23 grudnia 2016. Być może, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia poznamy nowego dyrektora „eMDeKu”.

Mirosław R. Derewońko


 
Zobacz także
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0