poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Bez matury 14% absolwentów

Z 9 162 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, którzy przystąpili w tym roku do matury ostatecznie – wraz z poprawkami - egzamin zdały 7 889 osoby, czyli 86% podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. Zdawalność tegorocznej matury w liceach ogólnokształcących wyniosła 91%, a w technikach 76%. Po majowym egzaminie OKE unieważniła 41 egzaminów, przy czym 28 z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, a 9 z racji naruszenia procedur przeprowadzania egzaminu 9 prac, a kolejne 4 prace z innych przyczyn. - Maturzyści, którym unieważniono egzaminy, nie mogli przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu – będą mogli poprawiać je dopiero za rok - podała OKE.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów matury 2016 – egzamin pisemny na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym (źródło OKE Łomża)
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów matury 2016 – egzamin pisemny na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym (źródło OKE Łomża)

Spośród absolwentów tegorocznych, którzy w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, za pierwszym razem zdało je 81%. Około 15% maturzystów nie zdało jednego z pięciu obowiązkowych egzaminów. Te osoby miały prawo do zdawania tego egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. 

Ostatecznie – z uwzględnieniem wyników egzaminu poprawkowego – maturę zdało 86% tegorocznych absolwentów szkół. W liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 91%, a w technikach 76%. Z obowiązkowych przedmiotów, które zdawali wszyscy maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Egzamin ten zdało (poziom podstawowy) 98% absolwentów liceum i 97% absolwentów techników. Z języka angielskiego wyniki były trochę słabsze - 98% zdawalność w liceach i 93% w technikach. Najwięcej problemów maturzyści mieli z matematyką. Z egzaminem tym nie poradziło sobie 8% absolwentów liceów i 21% absolwentów techników.

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem dodatkowych, które sami sobie wybierali maturzyści, to z zestawienia OKE w Łomży wynika, że najtrudniejsze w tym roku były egzaminy z wiedzy o społeczeństwie. Średni wynik z tego egzaminu to 29%. Niewiele lepsze wyniki osiągano z rozszerzonej matematyki – 31% (matematyka podstawowa to 58%) i z biologii – 36%. Po nich są geografia (39%), fizyka (40) oraz chemia i informatyka (po 41%). 
Zdecydowanie lepsze średnie wyniki maturzyści osiągali z języków. Angielski na poziomie rozszerzonym dał wynik 56%, a polski i niemiecki po 57%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0