Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 lipca 2024 napisz DONOS@

Jaka dieta? - uzasadnienie do projektu nowej uchwały określającej wysokość diet

Grupa radnych wnosi pod dzisiejsze obrady projekt uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych, który w istotny sposób zmienia dotychczas obowiązującą uchwałę nr 237/XLIII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 stycznia 2001 roku w sferze logiki funkcjonowania Rady Miejskiej.

Podstawowe uzasadnienie padło już na jednej z wcześniejszych sesji w określeniu o społecznej misji radnego. Nasz wniosek nie tylko przynosi oszczędności wydatków budżetowych, ale zmierza do przywrócenia ustawowej funkcji diety, która winna być zwrotem kosztów poniesionych przez radnego, a nie wynagrodzeniem za pełnioną funkcję.
Projekt uchwały zakłada ponad 11 proc. zmniejszenie diety podstawowej i radykalne spłaszczenie różnicy diety podstawowej i funkcyjnej ze 150, 80 i 50 procent do odpowiednio 50 i 15 procent. Co w znacznie większym stopniu oddaje różnicę wkładu pracy między zwykłym i funkcyjnym radnym.
Proponujemy zatem zmniejszenie diety;
radnego z ok. 670 zł do 600 zł.,
zastępcy przewodniczącego komisji - z ok. 750 do 650 zł,
przewodniczącego komisji - z ok. 1070 zł do 700 zł,
zastępcy przewodniczącego Rady - z ok. 1200 zł do 700 zł,
przewodniczącego Rady - z ponad 1700 zł do 900 zł.

Da to oszczędność roczną rzędu 70 – 80 tys. złotych, a tylko w tym roku – ok. 50 tys. złotych.
U podstaw naszego wniosku legły trzy ściśle ze sobą związane przesłanki: moralna, ekonomiczna i organizacyjna.
Moralna wiąże się z faktem rosnącej biedy: ponad 23 (a w rzeczywistości) blisko 30-procentowe bezrobocie i coraz większa liczba rodzin wymagających pomocy socjalnej. W tej sytuacji odniesienie poziomu diet do ogólnopolskich warunków jest całkowicie nieuzasadnione.
W 2003 roku Miejski Ośrodek Pomocy objął różnymi formami pomocy 2 550 rodzin, co ósmego mieszkańca Łomży. Na tyle stać było skromne możliwości finansowe. Rzeczywiste potrzeby są znacznie większe i – jak niektórzy szacują - dotyczą ok. 20 proc. Łomżan.
Ekonomiczna przesłanka wynika właśnie z ograniczonych środków pomocowych. Być może kwota ok. 75 tys. zł. rocznie - którą zaoszczędzi się przez zmniejszenie diet – wydaje się niewspółmiernie niska do potrzeb, ale tu właśnie liczy się każda złotówka. Dowodzi tego przykład realizacji jednego z programów pomocy.
Wnioskodawcy postulują, by uzyskane tą drogą oszczędności wydatków wpisać na trwałe w realizację uchwalonego przez Wysoką Radę w 2002 roku „Lokalnego programu pomocy społecznej na terenie miasta na lata 2003 – 2006”. W ubiegłym roku na realizację tego programu MOPS wydał dokładnie 20.524 złotych, udzielając pomocy 53 rodzinom. Oszczędności, które proponujemy wprowadzić dadzą wsparcie trzykrotnie większej liczbie rodzin. Licząc środki MOPS pomoc trafi do ponad 200 rodzin. Przy tegorocznych ograniczeniach wydatków na pomoc socjalną i rosnącej biedzie będzie to istotny humanitarny gest.
Motywacja organizacyjna wynika ze ścisłego związku między nadmiernym zróżnicowaniem diet radnych i pracą Rady. W gronie 23 radnych mamy w Łomży aż 17 mandatów funkcyjnych. Liczba komisji wzrosła do 7, a propozycja powołania kolejnej już padła. Wzrost liczby obsady funkcyjnej jawi się bowiem dziś jako podstawowa metoda na reorganizację Rady, w której podziały są obecnie diametralnie inne niż na początku kadencji.
Naszym zdaniem znacznie efektywniejszą i mniej kosztowną dla ubogiego budżetu miasta jest propozycja zmniejszenia i spłaszczenia diet. Wyeliminuje ona jeden z liczących się czynników podziałów w Radzie i stworzy szanse na bardziej merytoryczne jej funkcjonowanie.
Przedkładając Wysokiej Radzie nasz wniosek wpisujemy go w dotychczasową filozofię oszczędnościowych działań Rady określonych zmniejszeniem poborów prezydenta i likwidowaniem diet członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę