sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Olimpijczycy od mleka i mleczarstwa

30 uczniów z 9 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zakresie technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie z całej Polski bierze udział w odbywającej się w łomżyńskiej Wecie 42. Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Do wygrania są indeksy na Wydział Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, a wszyscy finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Albina Teresa Galik-Chojak, dyrektor Wety
Albina Teresa Galik-Chojak, dyrektor Wety

Do Łomży przyjechali uczniowie m.in. z Bydgoszczy, Inowrocławia, Lublina, Rypina, Łowicza, ale także z  bliższych miast: Makowa Mazowieckiego, Kadzidła i Wysokiego Mazowieckiem. W zmaganiach bierze udział także drużyna gospodarzy, czyli Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.
- To wy jesteście przyszłym kwiatem mleczarstwa polskiego – mówiła do uczestników olimpiady  Albina Teresa Galik-Chojak dyrektor Wety. 
Celem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest realizacja idei olimpiad w sferze kształcenia zawodowego, a zwłaszcza upowszechnianie wśród uczniów szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań zawodowych, kształtowania postaw innowacyjnych i umiejętności racjonalnej organizacji pracy, podnoszenia wyników nauczania z przedmiotów zawodowych, pobudzania zainteresowań i zamiłowania ucznia do zawodu, zachęcania do czytelnictwa prasy fachowej.
Nad prawidłowym przebiegiem czuwa komisja konkursowa, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Stefan Ziajka z UWM w Olsztynie.
Olimpijczycy zmagania rozpoczęli w czwartek od rozwiązywania zadań sprawdzające wiadomości  i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego (surowce i materiały pomocnicze, technologia, mikrobiologia, analityka, aparatura mleczarska) oraz z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą dla tych zawodów. W piątek rano 24 najlepszych z nich rozpoczęło etap praktyczny polegający na opracowaniu projektu realizacji określonych prac w zadaniu  z dziedziny przemysłu mleczarskiego.
W sobotę rano rozpocznie się ostatnia etap ustny, który wyłoni zwycięzcę 42. Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0