środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Magisterka z bezpieczeństwa wewnętrznego w Łomży

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odnośnie uruchomienia studiów magisterskich na „bezpieczeństwie wewnętrznym”. Dotychczas na uczelni tej można było studiować ten kierunek, ale były to trzyletnie studia I stopnia.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Studia na bezpieczeństwie wewnętrznym to dziś najpopularniejszy kierunek w WSA. Studiuje  magisterski maja ruszyć od października. Pozytywna opinia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wniosku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży o nadanie Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu uprawnień do prowadzenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym został już przekazana do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, minimum kadrowego, bazy dydaktycznej, w tym biblioteki, a także wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony na studiach drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” - czytamy w opinii PKA.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku. Kształci na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, informatyka, rolnictwo (także studia II stopnia), towaroznawstwo, pielęgniarstwo i pedagogika.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0