środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Prymusi „Jedynki” „wywołują ogromną radość i dumę”

Magdalena Kalska i Wiktoria Śledziewska uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży mają średnią ocen 5,5. To najlepsze uczennice w szkole. Tytuł prymusów „jedynki” w tym roku dostało w sumie 35 uczniów, których średnia ocen wyniosła co najmniej 5,0. - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży to szkoła, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy też poruszania się we współczesnym świecie. To szkoła otwarta na tych, którzy mają twórcze podejście i chcą rozwijać swoje talenty i uzdolnienie na różnych płaszczyznach – mówiła Teresa Kurpiewska, dyrektor PG 1 dziękując najlepszym uczniom szkoły za osiągnięcia, które wywołują ogromną radość i dumę.

„Prymusi” w łomżyńskiej „Jedynce” nagradzani są do samego początku funkcjonowania gimnazjum czyli do 1999 roku. Uroczystość szkolna ma podniosły charakter, a nagrodę, wraz z najlepszymi uczniami szkoły, otrzymują także rodzice, bowiem tu wszyscy doskonale wiedzą o tym, że aby wychować prymusa trzeba pracować w szkole pod okiem nauczycieli, ale także w domu.
Gratulacje Prymusom i ich rodzicom składała dyrektor gimnazjum, ale także m.in. wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, która nawiązując do osiągnięć uczniów PG 1 podkreśliła, że młodzież może być szlachetna  i zaangażowana społecznie, jeżeli trafi na mądrych nauczycieli i wspierających rodziców.
W tym roku uroczystość nagradzania Prymusów PG 1 rozpoczął montaż słowno-muzyczny „U progu myśli, u źródeł wiedzy”. Przygotowana przez uczniów, pod opieką Haliny Rogowskiej, dysputa naukowa, w której wykorzystano myśli klasyków filozofii: Sokratesa, Platona i Arystotelesa oraz fragmenty twórczości poetyckiej Karola Wojtyły, ukazywała kształcenie i zdobywanie wiedzy jako odwieczną potrzebę człowieka.

Foto: fot. PG 1 Łomża
Foto: fot. PG 1 Łomża
Foto: fot. PG 1 Łomża
Foto: fot. PG 1 Łomża
Foto: fot. PG 1 Łomża
Foto: fot. PG 1 Łomża

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0