Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 24 marca 2023 napisz DONOS@

Książki do szkoły na rachunek... Państwa

Do 180 zł, 210 zł, a nawet 325 zł dofinansowania można uzyskać na zakup podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup książek dla uczniów rozpoczynających naukę w w klasach I-IV szkół podstawowych, I klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski o zwrot poniesionych kosztów można składać do 7 września. W ubiegłym roku w ramach programu w Łomży pomoc uzyskało około 350 uczniów, których rodzicom dyrektorzy szkół zwrócili ponad 80 tys zł wydanych na zakup podręczników.

Pomoc przysługuje:
1.    Uczniom klas II-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.,
2.   uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie jest nie większym niż 504 zł.,
3.    uczniom z klas II-IV szkół podstawowych oraz klas l szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności 
4.    uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby uzyskać dofinansowanie zakupu książek konieczny jest wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do 7 września 2012r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013.  Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu – może to być faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica,  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników – jednak tylko do określonej wysokości.
Maksymalnie 180 zł można odzyskać za zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł w przypadku zakupu książek dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, a 325 zł w przypadku uczniów niepełnosprawnych gimnazjum, dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

210204100642.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę