sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Dyplom zawodowy nie dla każdego

Tylko niespełna 60% absolwentów techników z województwa podlaskiego którzy zdawali w tym roku egzamin zawodowy otrzyma z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dyplomy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Reszta absolwentów organizowanych przez OKE egzaminów nie zdała.

W tym roku do egzaminów zawodowych na terenie województwa przystąpiło ponad 8 tysięcy absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych, Techników i Szkół Policealnych. Ponad ¾ z nich chciało mieć dyplom technika. Niestety okazuje się, że dla niemal 42% zdających przygotowany przez OKE sprawdzian okazał się za trudny.
W najpopularniejszym z zawodów – technik rolnik - z blisko 800 absolwentów zdających egzamin dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzyma tylko 374. Nieco lepiej poszło zdającym egzamin w drugim co do popularności zawodzie technik informatyk. Dyplom otrzyma 303 z 588 zdających ten egzamin. Podobnie wygląda zdawalność w zawodach technik mechanik (z 538 zdało 310) i technik ekonomista  (z 515 zdało 281).

Lepiej z egzaminami zawodowymi poradzili sobie absolwenci zawodówek. Tu jak podaje OKE zdawalność wyniosła nieco ponad 70%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0