poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Po „wyprawkę” tylko do 7 września

Do 7 września rodzice uczniów z Łomży mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, które umożliwia rządowy program „Wyprawka szkolna”. Można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości od 170 do 370 zł, ale trzeba spełnić wymagane kryteria i mieć paragon. Formularze wniosków są w szkoła, tam też trzeba składać wypełnione wnioski.

Pomocą obejmuje się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych. O pomoc mogą się ubiegać rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł, ale także osoby nie spełniające tego kryterium jeśli rodzina znalazła się w trudnej sytuacji wskutek np. bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego czy innej sytuacji kryzysowej.  
Do składanego u dyrektorów szkół wniosku należy dołączyć paragon zakupu podręczników, a także zaświadczenie o dochodach, lub uzasadnienie wniosku. Rodzice, którym taka pomoc zostanie przyznane pieniądze mają otrzymać najpóźniej w listopadzie.

Dodajmy, że w ubiegłym roku z tego programu skorzystało w Łomży 339 osób. Zdecydowana większość  z nich – 289 osób - spełniało kryterium dochodowe, pozostałe zaś inne kryteria umożliwiające skorzystanie z tego programu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0