niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Poprawkowe matury czas zaczynać

Formalnie dziś rozpoczynają się poprawkowa sesja maturalna. Mogą do niej przystąpić ci którzy podczas majowego egzaminu maturalnego uczestniczyli we wszystkich egzaminach z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskali wymaganego pułapu 30% punktów tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. Egzaminy poprawkowe – zgodnie z decyzją dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – zarówno w części pisemnej jak i ustnej zostaną przeprowadzone w macierzystych szkołach zdających. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w województwie podlaskim na poprawkę zgłosiło się ponad dwa tysiące maturzystów, przy czym ponad 1600 z nich na poprawkę zgłasza się po raz pierwszy, a pozostali już po raz kolejny.

Od dziś do 25 sierpnia - według harmonogramów ustalonych przez dyrektorów szkół – można poprawiać egzaminy ustne. W poniedziałek 23 sierpnia w całym kraju odbędą się poprawki egzaminów pisemnych. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży wynika że na terenie województwa podlaskiego może do poprawkowej matury może przystąpić 2026 osób. Zdecydowana większość z nich to tegoroczni maturzyści, którym nie poszczęściło w maju na egzaminie pisemnym. Tylko w Łomży to 218 osób. Najwięcej z nich – 103 osoby – chcą poprawiać język angielski, kolejnych 93 matematykę, która w tym roku powróciła na maturę jako przedmiot obowiązkowy, a na trzecim miejscu znalazł się język polski – 21 maturzystów.  

Wśród 417 maturzystów, którzy na poprawkę zgłosili się po raz kolejny, a więc swoją pierwszą maturę mieli w ubiegłym roku, albo i jeszcze wcześniej (tylko w Łomży jest ich 72) największą popularnością także cieszy się język angielski (55 w Łomży),  a na drugim miejscu jest geografia (8 w Łomży).
Przypominamy maturzystom, że na egzamin poprawkowy należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0