niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Najlepsze gimnazjum

Gimnazjum Publiczne nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bernatowicza w Łomży jest najlepsze w województwie. Potwierdzeniem tego są wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. W tym roku uczniowie „z Bernatowicza” średnio zaliczyli poszczególne części egzaminu na około czterdzieści punktów.

Średnie wyniki - język angielski
Średnie wyniki - język angielski
Średnie wyniki - część humanistyczna
Średnie wyniki - część humanistyczna
Średnie wyniki - część matematyczno-przyrodnicza
Średnie wyniki - część matematyczno-przyrodnicza

Z opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników kwietniowego egzaminu  organizowanego na koniec nauki w gimnazjach wynika, że w województwie podlaskim, z wyjątkami ale potwierdza się zasada  „czym większe miasto tym leszy wynik”. We wszystkich trzech częściach egzaminu: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języku obcym (zdecydowana większość zdawała angielski) najlepsze wyniki osiągali gimnazjaliści z Białegostoku. Średnie wyniku tych uczniów to odpowiednio: 31,3 pkt, 26,6 pkt i 34,4 pkt. Na drugim końcu tabeli są gimnazja z gmin powiatu łomżyńskiego: 26,9 pkt, 22,0 pkt, i 25,4 pkt.

Średnie wyniki gimnazjalistów z Łomży są zdecydowanie wyższe niż średnia wojewódzka, ale też wyraźnie słabsze niż w Białymstoku. Łomżyńscy gimnazjaliści w części humanistycznej zdobyli średnio po 30,5 pkt (średnia woj. 29,5, krajowa 30,34), matematyczno-przyrodniczej 25,4 pkt (średnia woj. 24,4, krajowa 23,9), a z języka angielskiego 32,6 pkt (średnia woj. 30,1, krajowa 29,88).

Z podsumowania egzaminów wynika, że w części humanistycznej zdecydowanie lepiej uczniom poszło czytanie i odbiór tekstów kultury (73%)  niż tworzenie własnego tekstu (45%), w części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadło wyszukiwanie i stosowanie informacji (71%), a najsłabiej stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności (36%), natomiast w przypadku języka  angielskiego najlepiej gimnazjaliści poradzili sobie z odbiorem tekstu słuchanego (96%), a najsłabiej z odbiorem tekstu czytanego (56%).

Warto dodać, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0