niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Maturę czas zacząć...

Tysiące uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dziś zaczyna zdawać maturę. W ciągu niespełna miesiąca muszą zdać trzy egzaminy obowiązkowe: język polski, język obcy i matematyka, oraz do sześciu dodatkowych przedmiotów wedle własnych upodobań i wymagań rekrutacyjnych na studiach. Do matury w tym roku w województwie podlaskim przystępuje prawie 14 tysięcy osób.

Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczną pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 na poziomie rozszerzonym. Jutro w tych samych godzinach obowiązkowe pisemne sprawdziany z matematyki. W tym tygodniu jeszcze w czwartek pisemny egzamin z języka angielskiego, a w piątek z wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki. Pisemne egzaminy rozpisane są do 21 maja, a ustne muszą skończy się tydzień później.     

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskał minimum 30% punktów. Podobnie jak w poprzednich latach egzaminy z przedmiotów dodatkowych nie będą miały wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale ich wyniki będą odnotowywane na świadectwie dojrzałości. Dla tych egzaminów nie określa się progu zaliczenia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0