piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@

Trzydniowe zmagania gimnazjalistów

Przez najbliższe trzy dni 846 trzecioklasistów z gimnazjów w Łomży i 3371 w pięciu powiatach dawnego województwa łomżyńskiego będzie pisało ogólnopolski egzamin gimnazjalny. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia. Warto dodać, że wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale od niego będzie zależało czy uczniowie dostaną się do upatrzonej szkoły średniej.

Dziś egzamin z wiedzy humanistycznej (czyli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy plastyki), w środę z zadań z dziedzin matematyczno-przyrodnicznych (tj. matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii), zaś czwartek z języka obcego - w większości będzie to język angielski.

Egzamin rozpocznie się o godz. 9. Dziś na uporanie się z testem humanistycznym uczniowie będą mieli 120 minut (jutro też 120 minut, a w czwartek 90.). Z tej części egzaminu – tak jak i z pozostałych dwóch - mogą uzyskać maksymalnie po 50 punktów. Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne. Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów powoływanych przez dyrektor OKE. Warunkiem koniecznym jest, że nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
Czym lepszy wynik tym większa szansa absolwenta gimnazjum na dostanie się do lepszej szkoły, bo wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas naboru do liceów i szkół technicznych.

W ubiegłym roku w części humanistycznej średni wynik gimnazjalisty z Łomży wyniósł 32,5 punktu i był o ponad 0,8 lepszy niż średni w kraju. W części matematyczno-przyrodniczej wynik w Łomży to 27,9 punktu wobec 26,3 pkt. w kraju.  Test z języka obcego dał u nas średni wynik 32,5 punktu, przy czym egzamin uwidocznił, że w Polsce znajomość języka obcego jest proporcjonalna do wielkości miasta - czym większe miasto, tym lepszy wynik.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0