niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Gimnazjum na „szóstkę”

Od początku istnienia gimnazjów uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży odnosili sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne oraz uzyskiwali jedne z najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym w województwie. W tym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum nr 6 może pochwalić się rekordową liczbą laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. W sumie uczniowie PG 6 uzyskali 40 tytułów Finalisty oraz 38 tytułów Laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty.

Wśród rekordzistów olimpiad są m in. uczniowie klas 3 - Łukasz Łuniewski, który jest laureatem 6 konkursów, Kamil Olszewski - laureat 5 konkursów i Marcin Obiedziński  – laureat 4 konkursów, Katarzyna Zabłocka, Żaneta Jankowska oraz Jakub Dardziński – laureaci 3 konkursów oraz uczeń klasy 2 – Jakub Nagrodzki również laureat 3 konkursów.

Ponadto dwaj uczniowie naszego gimnazjum Łukasz Łuniewski oraz Paweł Serdyński uzyskali tytuł finalisty V Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Są to najbardziej prestiżowe ogólnopolskie zawody matematyczne  dla uczniów gimnazjum przeprowadzane z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej na zasadach regulujących organizację olimpiad przedmiotowych.

Zapytani o to, czemu zawdzięczają swój sukces, gimnazjaliści odpowiadają, że złożyły się na to indywidualne zdolności, systematyczna i rzetelna praca własna oraz praca i zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie ich do konkursów. Uczniowie podkreślili fakt, że nauczyciele poświęcali  im dodatkowo czas po lekcjach oraz w soboty.

Warto dodać, że uczniowie, którzy uzyskali tytuł finalisty otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceum. Natomiast ci, którzy otrzymali tytuł laureata są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w całej Polsce, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0