Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 04 października 2023 napisz DONOS@

Kalendarz rekrutacyjny do szkół

Podlaski Kurator Oświaty ogłosił terminy i zasady rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalny. Cała procedura rusza w połowie marca. Wówczas szkoły zaczną przyjmować zgłoszenia od uczniów chcących w nich kontynuować naukę.

§ 1
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół.

1. Gimnazja
- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz. 15.00
od 22 marca do 16 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00 — dotyczy tylko miasta Białystok
- składanie świadectw do 29 czerwca 2010 r. do godz. 15.00
- rekrutacja od 30 czerwca do 1 lipca 2010 r. do godz. 13.00
- ogłoszenie listy przyjętych 2 lipca 2010 r. o godz. 15.00
2. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz. 15.00
- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami od 31 maja do 18 czerwca 2010 r. do godz. 15.00
- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2010 r. do godz. 12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 30 czerwca 2010 r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 1 lipca do 2 lipca 2010 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc 5 lipca 2010 r. o godz. 15.00
- składanie dokumentów od 6 lipca do 7 lipca 2010 r. do godz.12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 7 lipca 2010 r. o godz. 15.00
3. Licea i technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz. 15.00
- składanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do 24 czerwca 2010 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna ( jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 28 czerwca do 30 czerwca 2010 r.
- ogłoszenie listy przyjętych 2 lipca 2010 r. o godz. 15.00
4. Szkoły policealne
- składanie dokumentów od 21 czerwca do 6 sierpnia 2010 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna ( jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2010 r.
- ogłoszenie listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz. 15.00
5. Szkoły dla dorosłych
- składanie dokumentów do 13 sierpnia 2010 r. do godz. 15.00
- egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna ( jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza to dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły ) od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2010 r.
- ogłoszenie listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz. 15.00

§ 2
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.
2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: - 60 pkt.
- ocena celująca - 15 pkt.
- ocena bardzo dobra - 13 pkt.
- ocena dobra - 10 pkt.
- ocena dostateczna - 6 pkt.
3. Osiągnięcia ucznia : - 40 pkt.
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.
b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, informatyka, plastyka oraz w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.
- finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt.
c) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu:
- powiatowym - 4 pkt.
- wojewódzkim - 5 pkt.
- ponadwojewódzkim - 6 pkt.
- ogólnopolskim - 7 pkt.
d) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 6 pkt ) na szczeblu:
- powiatowym - 3 pkt.
- wojewódzkim - 4 pkt.
- ponadwojewódzkim - 5 pkt.
- ogólnopolskim - 6 pkt.
e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego - 5 pkt
§ 3
Wskazane w § 2 ust.3 lit.b), c), d), e) zarządzenia osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.
§ 4
Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.
§ 5
Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w § 2 niniejszego zarządzenia.
§ 6
1. Przepisu § 2 ust.1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust.1 brane są tylko osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 2 i 3.
3. O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę