Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 lipca 2024 napisz DONOS@

Wojna o basen. Dyrektor „dziesiątki” pisze do radnych

Konflikt o basen przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży zatacza coraz szersze kręgi. Dotarliśmy do pisma jakie dyrektor szkoły Hanka Gałązka wysłała do radnych miasta. List nosi datę 14 stycznia 2010 roku, a więc jest już m.in. po upublicznieniu informacji o wystąpieniu prezydenta Łomży, do kuratora oświaty o opinię w sprawie jej odwołania.

Oto pełna treść listu  dyrektor Gałązki.

Szanowni Państwo Radni Rady Miasta Łomży
W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami odnośnie trwałego zarządu pływalni przy SP 10, stanu prawnego, zasad korzystania i procedurami związanymi z wygaszeniem trwałego zarządu oraz częstym powoływaniem się w pismach przez Pana Prezydenta na Uchwałę Rady Miejskiej nr 321/XL1V/09 z dnia 27 maja 2009r w sprawie utworzenia: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, pragnę wyjaśnić:
intencją moją jest przekazanie trwałego zarządu na zasadach art.49a ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj: cytuję: Oddania w trwały zarząd całej nieruchomości kilku jednostkom organizacyjnym w częściach ułamkowych z określeniem sposobu korzystania z tej nieruchomości przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Uzasadnienie
W decyzji Zarządu Miasta z dnia 12.04.2000r /GN 72244-165/ o ustanowieniu trwałego zarządu w myśl art. 46 ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśniecie zarządu może nastąpić w razie stwierdzenia, że nieruchomość jest, zbędna zarządcy lub wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest tworzenie warunków zapewniających szeroko pojęty rozwój dziecka, stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne w myśl art.59 Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r z późniejszymi zmianami. Dlatego nie mogę stwierdzić, że zbędny jest basen, który przez 15 lat służy dzieciom szkoły jak każda inna sala lekcyjna.

Moją intencją jest, aby uczniowie korzystali z pływalni w godz. od 8.00 do 14.00 podczas lekcji wychowania fizycznego wynikających z ramowego planu nauczania do czego jesteśmy przygotowani poprzez odpowiednie kwalifikacje nauczycieli i opracowany plan zajęć dla każdego ucznia już od początku roku szkolnego 2009/10.
Ponadto w klasach integracyjnych są dzieci niepełnosprawne dla których basen jest jedyną szansą na rehabilitację i powrót do zdrowia.

Uważam, że przy tak rozbudowanym basenie nie ograniczy to możliwości korzystania z pływalni w tym samym czasie przez inne szkoły. Jestem przekonana, że moje decyzje związane z przekazaniem trwałego zarządu są zgodne z prawem.
Działania ze strony organu prowadzącego w formie poleceń i zobowiązań są niezgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Jak mogę postępować zgodnie z poleceniami organu prowadzącego, gdy Pan Prezydent rozpoczyna procedury przekazania trwałego zarządu odwrotnie niż w ustawie.
14.07.2008r - nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizacje zadania „Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 w Łomży”.
- przy odbiorze od wykonawcy nie zostaliśmy zaproszeni jako strona (odbiór był trójstronny - wykonawca - Miasto - MOSiR)

21.12.2009r - otrzymałam pismo Oś.0l14/221/09/N w którym Pan Prezydent Choiński stwierdza, że przygotowana jest decyzja o wygaśnięcie trwałego zarządu dla której podstawą prawną jest uznanie nieruchomości jako zbędnej dla szkoły i prosi o złożenie wniosku w myśl art. 48 ust.2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Polecenie mam wykonać do 28.12.2009r

28.12.2009r w odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta wyjaśnianiłam o krótkim terminie (w świątecznym okresie) podjęcia decyzji ponieważ muszę zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców co wynika z Ustawy o Systemie Oświaty - co uczyniłam niezwłocznie w możliwie najszybszym czasie, z możliwością zachowania procedur zwołania Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

11.01.2010r - przekazałam opinie RP i RR  ze wskazaniem możliwości oddania basenu w trwały zarząd obu jednostkom organizacyjnym tj. Szkole i MOSiR. w częściach ułamkowych z określeniem sposobu korzystania z tej nieruchomości zgodnie z art. 49a w/w Ustawy.

06.01.2010r - Pan Prezydent Jerzy Brzeziński pismem (przesłanym fax) bez numeru kancelaryjnego zobowiązuje mnie do wyznaczenia osób przekazujących pływalnię do inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i przekazania dowodów księgowych protokołów PT tego obiektu z uwzględnieniem amortyzacji na dzień 7 stycznia 2010r w terminie do 09.01.2010r

07.01.2010r - w inwentaryzacji uczestniczył z-ca dyrektora ds. gospodarczych Pan Jerzy Włodkowski (byłam na L4 od 06.01.2010r). Nie miałam podstawy prawnej do wydania protokołu PT - o czym poinformowałam Pana Prezydenta pismem w dniu 11.01.2010r

07.01.2010r - otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania podziałowego (pismo GNL 7430-67/09/10 (o prawie czynnego uczestnictwa w terminie 10 dni tj. do 17.01.2010r.)

11.01.2010r - w odpowiedzi na w/w pismo zwróciłam się do Pana Prezydenta z prośbą o przedstawienie pełnej dokumentacji prawnej dotyczącej  zmiany zarządu w celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w trakcie postępowania tekstu Uchwały Rady Miasta o powołaniu MOSiR, projektu wydzielenia terenu i innych dokumentów (nie otrzymałam odpowiedzi)

12.01.2010r - otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wygaśnięciu trwałego zarządu w myśl art. 46 ust.2 pkt.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (w piśmie występuje już działka podzielona nr 12250/6 o pow. 3896m2).

Art. 46 ust.2 pkt. 4 brzmi:
Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że: pkt.4. sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu.
W uzasadnieniu Pana Prezydenta jest zapis „na utrzymanie którego ustawa budżetowa na rok 2010 nie przewidziała środków w dziale 801 rozdziale 80110 dla Waszej szkoły”. Dokumenty na które się powołuje znajdują się w Urzędzie Miasta.

Pytanie? Skąd MOSiR posiada środki na utrzymanie pływalni i na podstawie jakiej decyzji?
Kto jak nie Pan Prezydent Miasta sporządza budżet miasta i przedstawia go Radzie Miasta?
Jak można czynić zarzuty dyrekcji szkoły w zakresie podejmowania nieprawidłowych działań co do funkcjonowania basenu skoro organ prowadzący szkolę nie poinformował w żaden sposób dyrekcji jako zarządcy nieruchomości o swoich zamierzeniach co do sposobu przekazywania i korzystania przez uczniów szkoły z basenu nie zachowując procedur zawartych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami jak wynika z opisanych zdarzeń.
Nadmieniam, że kiedy rodzice poinformowali mnie o zaproszeniu Pana Prezydenta na spotkanie, niezwłocznie chciałam porozmawiać z Panem Prezydentem Krzysztofem Choińskim odnośnie prezentowania wspólnego frontu działań wobec rodziców i wskazując na możliwość skorzystania z art. 49a Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niestety jak zwykle nie miał dla nas czasu (byłam razem z zastępcą). Miał zadzwonić i poprosić na rozmowę, czego nie uczynił do dziś.
Wielokrotnie wskazywałam Panu Prezydentowi Krzysztofowi Choińskiemu na potrzebę rozmowy trójstronnej - Urząd - MOSiR - Szkoła. Do takiej rozmowy nigdy nie doszło.
Daleka jestem od sporu i konfliktu, ale muszę przestrzegać prawa, a Ustawa o Systemie Oświaty nakłada na mnie obowiązek troski o dobro i zdrowie dzieci, podnoszenie standardu i jakości pracy szkoły.
Proszę o zrozumienie moich intencji i pochylenie się nad problemem dla dobra uczniów SP nr 10 i PG nr 2.

Z poważaniem Hanka Gałązka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę