Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Za tydzień sprawdzian szóstoklasistów

Blisko cztery tysiące uczniów w Łomżyńskiem czekają wkrótce emocje najpoważniejszej „klasówki” w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. W czwartek za tydzień (2 kwietnia) o godzinie 9 szóstoklasiści zasiądą do pisania powszechnego i obowiązkowego sprawdzianu, który pozwoli ocenić, na ile opanowali umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

- Sprawdzian będzie trwał sześćdziesiąt minut, a tego dnia w szkołach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne – informuje Jolanta Gołaszewska, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. - Badane i oceniane umiejętności uczniów mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że na przykład czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, lecz także wykresów czy map. Zadania tak są skonstruowane, że sprawdzają  niezbędne na wyższym etapie kształcenia w gimnazjum i przydatne w życiu codziennym umiejętności, kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego i zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami i czas kodowania nie są wliczane do czasu sprawdzianu. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż 30 minut.
Do sprawdzianu w Polsce w 2008 r. przystąpiło 422 tysiące 122 szóstoklasistów, to jest o ponad 30 tys. mniej niż w roku ubiegłym. W Łomży w 2008 r. sprawdzian pisało 711 uczniów - o  166 mniej niż w roku ubiegłym. Teraz w Łomży rozwiązywać zadania będzie ponad 670 szóstoklasistów, w powiecie łomżyńskim – 690, w kolneńskim – 578, w zambrowskim – 544, w grajewskim – 659, a w wysokomazowieckim – 766.
- Sprawdzian ma dla ucznia i jego rodziców przede wszystkim znaczenie diagnostyczne – dodaje wicedyrektor Gołaszewska. - Informuje o tym, jakie umiejętności potrzebne w dalszej nauce w gimnazjum i w życiu codziennym dziecko opanowało dobrze, a nad jakimi musi jeszcze popracować.
Rozwiązania zadań sprawdzianu oceniane są przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wyniku sprawdzianu, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły i nie można go nie zdać, nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Wyniki sprawdzianu zostaną podane 28 maja. Na stronie internetowej OKE w Łomży zostanie uruchomiony serwis dla szóstoklasistów, w którym uczeń po zalogowaniu się uzyska informacje o swoich osiągnięciach na sprawdzianie. Ponadto otrzyma od OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, które dziecko albo jego rodzice lub prawni opiekunowie będą mogli odebrać w szkole.
- Szkoły podstawowe i gimnazja są szkołami obwodowymi, co oznacza obowiązek przyjęcia ucznia, który jest zameldowany w obszarze stanowiącym obwód szkoły – informuje Andrzej Piechociński, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży. - Rodzice mają jednak możliwość wyboru szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka niemieszkającego w obwodzie jego szkoły, o ile są wolne miejsca.
Wynik sprawdzianu ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Mirosław R. Derewońko


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę