Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 27 maja 2020 napisz DONOS@

Jak władze miasta walczą o obwodnicę Łomży?

cz pon, 29 lipca 2013 09:28

„Budowa obwodnicy Łomży jest priorytetowa dla władz miasta” - zapewnia Łukasz Czech z wydziału organizacji i obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży. Okazuje się jednak, że obecne władze Łomży nie brały udziału w prowadzonych przez rząd konsultacjach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, a budowy obwodnicy Łomży nie ma nawet na, obejmującej niemal 200 pozycji, liście inwestycji najczęściej zgłaszanych przez Samorządy. Jest na niej obwodnica Suwałk – jedyna inwestycja z S-61 zgłoszona przez prezydenta Suwałk, która jak wskazują zapewnienia rządowe ma być zbudowana do 2020 roku. O budowie obwodnicy Łomży – poza ogólną deklaracją dotycząca zamiaru budowy Via Baltica - właściwie nikt nic nie mówi.

Via Baltica połączy Europę (ale bez nas?)

Foto: Via Baltica  połączy Europę (ale bez nas?)
cz wt, 23 lipca 2013 11:40

Resort transportu uszeregował inwestycje od najbardziej do mniej potrzebnych. Na liście rankingowej określającej drogowe priorytety rządu znalazły się 43 zadania, które rząd chce zrealizować z wsparciem Brukseli. O liście poinformował „Puls Biznesu”. Według dziennika część dróg miałaby być budowana w ramach nowego instrumentu finansowego UE „Łącząc Europę” i wśród nich jest też Via Baltica tyle tylko, że PB wskazuje jedynie odcinek od Augustowa do granicy z Litwą.

“Białostocka” S-19 dogoniła “łomżyńską” Via Baltica

Foto: “Białostocka” S-19 dogoniła “łomżyńską” Via Bal...
cz wt, 16 lipca 2013 08:03

Via Baltica (S61) czyli I Pan-Europejski Korytarz Transportowy od początku lat 90-tych XX wieku jest określana jako kluczowa droga dla rozwoju północno-wschodniej Polski i jedna z bardziej strategicznych tras komunikacyjnych Europy mająca zapewnić połączenie państw nadbałtyckich z resztą kontynentu. Niezależni eksperci wskazują, że w XXI wieku trasa ta ważniejsza jest niż wschodnia część autostrady A2 Moskwa-Warszawa-Berlin. Niestety przez lata w sprawie jej rzeczywistej budowy nie zrobiono nic albo zrobiono niewiele. Poszczególne etapy prac planistycznych prowadzone są tak opieszale, że ważna z punktu widzenia Europy “łomżyńska” Via Baltica dogoniona została przez “białegostocką” S-19. Obie ekspresówki są dziś dokładnie w tym samym miejscu procedury administracyjnej - na etapie wydawania decyzji środowiskowych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Via Baltica leży tam od blisko półtora roku, a S-19 od kilku dni.

Będzie nowy przetarg na obwodnicę Szczuczyna

cz wt, 25 czerwca 2013 15:42

- Budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 dokończy nowy wykonawca – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dotychczasowy, hiszpańska firma FCC, przed dwoma tygodniami poinformowała, że odstępuje od umowy zarzucając drogowcom złe przygotowanie inwestycji. GDDKiA odpowiada zaś, że „FCC nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA, od początku miała poważne opóźnienia, a wreszcie nie zastosowała się do wezwań inwestora do podjęcia i kontynuowania prac.” GDDKiA poinformowała, że odstąpiła od umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna z dniem 22 czerwca 2013 roku, i że to sprawia, że przynajmniej o rok przesunie się więc zakończenie budowy tej obwodnicy.

Obietnica obwodnicy na S61... przed protestem

cz cz, 20 czerwca 2013 08:24

Tuż przed zapowiedzianym na dziś zablokowaniem przejazdu przez Suwałki ministerstwo transportu zapewnia: „odcinek drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Augustowa do granicy Państwa (z obejściem Suwałk) jest przewidziany do realizacji i finansowania ze środków polityki spójności na lata 2014-2020”. W opublikowanym na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego komunikacie nie ma fragmentów wskazujących, że w tej perspektywie finansowej mogłyby być budowane także inne odcinki Via Baltica w tym obwodnica Łomży.

Klęska pod Szczuczynem (sukces pod Stawiskami)

Foto: Klęska pod Szczuczynem (sukces pod Stawiskami)
cz śr, 19 czerwca 2013 10:11

Zatrzymała się budowa obwodnicy Szczuczyna. W ubiegłym tygodniu hiszpańska firma FCC Construccion, zarzucając błędy w dokumentacji obwodnicy poinformowała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że chce zerwać kontrakt. Drogowcy liczą, że Hiszpanie może jeszcze wrócą, ale ukończenie prac w tym roku jest już nierealne. – Pomimo upływu ponad połowy czasu na realizacje kontraktu – wykonawca wykonał 16 procent prac – ocenia GDDKiA wskazując, że budowana po sąsiedzku przez polski Budimex obwodnicy Stawisk „tym samym czasie, na tej samej drodze, w oparciu o projekt tego samego biura projektowego” osiągnęła zaawansowanie na poziomie 60 procent, i planuje zakończenie na listopad 2013 roku.

Poprawili Strategię. Via Baltica zajęła należne miejsce.

Foto: Poprawili Strategię. Via Baltica zajęła należne...
cz wt, 18 czerwca 2013 10:06

„Przez teren województwa biegnie odcinek europejskiego korytarza transportowego, tzw. Via Baltica (planowana droga S61) zgłoszony do Connecting Europe Facility (nowego instrumentu finansowego UE).” - to pierwsze zdanie z działu „Podlaskie – dostępne” w zmodernizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Po konsultacji społecznych - jakich „nie przeszedł jeszcze żaden projekt dokumentu w regionie” - zmieniono niektóre jej zapisy, w tym wszystkie wskazywane przez nas błędy dotyczące trasy Via Baltica.

Via Baltica utknęła (pod Łomżą?) w Białymstoku

Foto: Via Baltica utknęła (pod Łomżą?) w Białymstoku
cz śr, 12 czerwca 2013 15:20

W dalszym ciągu nie wiadomo kiedy zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Via Baltica na jej łomżyńskim odcinku. Choć drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze na początku ubiegłego roku o taką decyzję wystąpili do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ale jej wydanie jest ciągle odwlekane. - Oni mają przesłać dobry dokument, a nadal tego nie ma - tłumaczy Małgorzata Wnuk, rzeczniczka prasowa RDOŚ. Także przesłane pod koniec maja dokumenty mające być uzupełnieniem składnej wcześniej inwentaryzacji przyrodniczej okazały się niepełne i ponownie zażądano ich doprecyzowania, ale bez wskazania terminu ich uzupełnienia. Takie rozstrzygnięcie po raz kolejny „wstrzymuje bieg sprawy”.

Trasa Via Baltica...? Z Helsinek przez Łomżę do Warszawy!

Foto: Trasa Via Baltica...? Z Helsinek przez Łomżę do...
cz so, 11 maja 2013 10:19

Pięciu przyjaciół z Finlandii postanowiło po raz pierwszy w życiu wybrać się na rajd motocyklowy do Polski. Wystartowali z kilku fińskich miast w środę, aby w piątek po południu zawitać na swoich potężnych i ciężkich motocyklach Harley-Davidson do Łomży i zaparkować przed łomżyńskim ratuszem. - Jechaliśmy trasą Via Baltica – opowiada z przekonaniem Arttu Halonen. - W Finlandii Via Baltica to, moim zdaniem, najlepiej zbudowana i zorganizowana trasa. Tak samo potem w Estonii, na Łotwie i Litwie. A wy w Łomży jej chyba nie macie...?

Nie wiadomo czy „Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje Via Baltica

cz pt, 19 kwietnia 2013 07:50

- Odcinek transgraniczny Via Baltica został umieszczony w załączniku I do rozporządzenia ustanawiającego Connecting Europe Facility („Łącząc Europę”), co daje możliwość sfinansowania jego realizacji przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności w ramach CEF, nie oznacza jednak automatycznej decyzji o realizacji – podaje Patrycja Wolińska-Bartkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Zielińskiego odnośnie ewentualnego włączenia budowy drogi Via Baltica do nowo utworzonego instrumentu finansowego UE „Łącząc Europę” (CEF). Wiceminister zastrzega, że niejasnym jest czy „w opinii Komisji Europejskiej status transgranicznego będzie mógł posiadać odcinek S61 biegnący od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska.”

Eksperci: Via Baltica ważniejsza niż wschodnia część autostrady A2

Foto: Eksperci: Via Baltica ważniejsza niż wschodnia ...
cz pt, 12 kwietnia 2013 08:21

„Po roku 2000 na kierunku wschód-zachód rolę najważniejszego kierunku tranzytowego w transporcie samochodowym utracił szlak Moskwa-Warszawa-Berlin. Kilkakrotnie większe przewozy tranzytowe przez Polskę odnotowywane są obecnie pomiędzy krajami bałtyckimi a Europą Zachodnią (szlak Via Baltica)” - napisali profesorowie Tomasz Komornicki i Andrzej Miszczuk w ekspertyzie pt. „Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej”. Ekspertyza powstała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ich opinię podzielają także inny eksperci, którzy na te same potrzeby przygotowali analizę pt. „Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej”.

Via Baltica podzielona

Foto: Via Baltica podzielona
cz wt, 09 kwietnia 2013 10:36

Drogowcy podzielili na cztery pododcinki blisko 90 km fragment Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. To fragment S61 dla którego trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Jak tłumaczy Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podziału dokonano ze względów pragmatycznych. - Mniejsze odcinki jest łatwiej projektować i budować, a poza tym nie trzeba od razu zabezpieczać pieniędzy na całą drogę – mówi Malinowski. Jednym z czterech wyodrębnionych pododcinków jest obwodnica Łomża o długości około 20 km w ciągu drogi ekspresowej i blisko 20 km nowych dróg krajowych nr 63 i 64 będących łącznikami z obwodnicą.

W Białymstoku majstrują przy Via Baltica?

Foto: W Białymstoku majstrują przy Via Baltica?
cz pt, 05 kwietnia 2013 11:28

Podlaskie ma być zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Tak zakłada Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, którą opracowali eksperci i przyjął zarząd województwa. Niebawem odbędą się konsultacje społeczne przed zatwierdzeniem dokumentu przez Sejmik. I dokument robi wrażenie. Prawie dobre. Zastanawiam się tylko, czy celowo, czy z przeoczenia popełniono błędy, które dotyczą naszej, „łomżyńskiej” Via Baltica.

Minister Nowak: zbudujemy Via Baltica do 2020 roku

Foto: Minister Nowak: zbudujemy Via Baltica do 2020 roku
cz pt, 05 kwietnia 2013 11:12

Sławomir Nowak, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedział budowę Via Blatica do 2020 roku. Deklaracja ministra padła wczoraj podczas debaty nad wnioskiem o jego odwołanie. Sławomir Nowak z mównicy sejmowej przedstawił plany drogowe rządu na nową perspektywę unijną - 2014-2020.

Problematyczna obwodnica Łomży

Foto: Problematyczna obwodnica Łomży
cz pt, 29 marca 2013 15:00

O kolejne kilka miesięcy odwlecze się wydanie decyzji środowiskowej dla proponowanego przez drogowców przebiegu tzw. łomżyńskiego odcinaka Via Baltica – od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Postępowanie od ponad roku prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i właśnie miała być wydana ta decyzja, ale... - GDDKiA zwróciła się do nas z wnioskiem o wstrzymanie się z decyzją, bo chcą uzupełnić inwentaryzację przyrodniczą na Narwi – mówi Lech Magrel dyrektor RDOŚ w Białymstoku. Uwagi do tej inwentaryzacji mieli także pracownicy tej instytucji i według nieoficjalnych informacji istniało duże prawdopodobieństwo że decyzja RDOŚ byłaby negatywna dla wariantu wskazywanego przez drogowców. Zastrzeżenia sprowadzają się w zasadzie do obwodnicy Łomży, którą drogowcy proponują zbudować po zachodniej stronie miasta.

Na Via Baltica nie ma pieniędzy. Jest na liście rezerwowej

Foto: Na Via Baltica nie ma pieniędzy. Jest na liście...
cz so, 02 marca 2013 09:49

„Wiadomości” TVP1 dotarły do najnowszej wersji planu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2020. Z informacji wynika, że trasa ekspresowa S61 jest na liście rezerwowej. Oznacza to, że w tej perspektywie nie powstaną obwodnice głównych miast na jej szlaku - czyli Łomży i Suwałk.

Piechociński nie widzi szansy, by w latach 2014-2020 powstała Via Baltica

Foto: Piechociński nie widzi szansy, by w latach 2014...
cz pon, 25 lutego 2013 09:37

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas sobotniego spotkania z samorządowcami w Ełku powiedział, że nie widzi szansy, by w latach 2014-2020 rozpoczęto budowę trasy międzynarodowej Via Baltica, ale dodał, że należy przygotowywać się do tej inwestycji poprzez budowę ważnych dla tej inwestycji obwodnic. „Wicepremier dodał, że wreszcie rozpoczęła się budowa obwodnicy Augustowa, bardzo ważna będzie budowa obwodnicy Suwałk oraz remont drogi do Białegostoku” – relacjonuje spotkanie Polska Agencja Prasowa.

Poseł pyta czy z „Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje Via Baltica

Foto: Poseł pyta czy z „Łącząc Europę” Komisja Europe...
cz wt, 19 lutego 2013 17:31

„Jakie są szanse na włączenie budowy drogi S61 do instrumentu finansowego Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę” i co by to w rzeczywistości oznaczało, jeśli chodzi o terminy realizacji tych inwestycji?” - m.in. o to pyta ministra transportu Sławomira Nowaka poseł Jarosław Zieliński (PiS). W wysłanej do ministra interpelacji poseł ocenia, że nowotworzony instrument, który miałby być nadzorowany centralnie przez Komisję Europejską to „obiecująca perspektywa, z której należy skorzystać” i dopytuje o szczegóły przedsięwzięcia w kontekście Via Baltica.

Tusk: Via Baltica po 2020 roku

Foto: Tusk: Via Baltica po 2020 roku
cz śr, 13 lutego 2013 08:26

- Droga Via Baltica raczej nie zostanie ukończona w tej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, a więc do 2020 roku – relacjonuje Polskie Radio wypowiedź premiera Donalda Tuska podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Litwy Algirdasem Butkevičiusem. Transeuropejska trasa drogowa, która ma przebiegać przez Łomżę i docelowo ma połączyć państwa nadbałtyckie z Warszawą i dalej stolicami państw Europy Zachodniej była jednym z tematów wczorajszej rozmowy szefów rządów.

„Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje nam Via Baltica?

Foto: „Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje nam ...
cz so, 09 lutego 2013 13:10

- Trasa Via Baltica (która przebiega m.in. po drodze ekspresowej S61) została zgłoszona do współfinansowania w ramach nowo tworzonego instrumentu infrastrukturalnego - Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), który ma wspierać przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy - podaje Tadeusz Jarmuziewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. - Instrument „Łącząc Europę” miałby być zarządzany centralnie przez Komisję Europejską w latach 2014-2020.

« · «« · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę