poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Pozostałe wiadomości

Via Baltica

to najkrótsza droga łącząca Finlandię z Europą Centralna i Zachodnią. Przebiega przez trzy nadbałtyckie państwa: Estonię, Łotwę i Litwę, a także przez Polskę, Niemcy aż do Paryża stolicy Francji.

W przebiegu przez województwo podlaskie droga może iść przez Białystok lub przez Łomżę.

Via Baltica przez Białystok

Planowana droga ekspresowa, która ma przebiegać przez Białystok (czerwona linia na mapie), poważnie zagrozi przetrwaniu tych zwierząt i będzie stanowić niebezpieczeństwo dla cennych przyrodniczo terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Puszczy Augustowskiej.

Decydując o przebiegu międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica przez Białystok i Biebrzański Park Narodowy, nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Władze zignorowały również liczne protesty ze strony organizacji pozarządowych (WWF, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP, BirdLife International, CEE Bankwatch Network) i środowisk naukowych, w tym stanowisko Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Przy wyborze białostockiego wariantu pogwałcono przepisy polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, oraz prawa gwarantującego dostęp społeczeństwa do informacji.

Via Baltica przez Łomżę

WWF wzywa polski Rząd do ponownego rozpatrzenia alternatywnej trasy Via Baltica, która mogłaby przebiegać przez Łomżę (niebieska linia na mapie), po linii istniejącej drogi. Wybór łomżyńskiej opcji nie tylko pozwoliłby ocalić najcenniejsze przyrodniczo obszary Podlasia, ale również skróciłby podróż na tym odcinku o prawie 30 km.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0