środka, 18 października 2017 napisz DONOS@

Łomżyńska Via Baltica na liście dużych do realizacji

Łomżyński odcinek Via Baltica wraz z obwodnicą Łomży powinien zostać ukończony w czwartym kwartale 2020 roku. Tak wynika z zapisów zatwierdzonego przez Komisję Europejską kilkanaście dni temu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Budowa drogi znalazła się na 13. miejscu załączonego do dokumentu tzw. „wykazu dużych projektów” drogowych.

Wykaz dużych projektów PO IiŚ 2014-2020
Wykaz dużych projektów PO IiŚ 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.  Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc przede wszystkim drogi, kolej, ale także transport miejski, lotniczy i morski.
Jednym z priorytetów PO IiŚ 2014-2020 jest rozwój sieci drogowej TEN-T. Via Baltica jest jednym z takich najważniejszych korytarzy transportowych Polski i całej Unii Europejskiej. Znaczną część trasy ma stanowić nowa droga ekspresowa S61 biegnąca od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę, Ełk, Suwałki do granicy z Litwą.
W „wykazie dużych projektów”, stanowiącym część zatwierdzonego przed świętami przez Komisję Europejską dokumentu PO IiŚ 2014-2020, budowa Via Baltica przez Łomżę znalazła się na 13 miejscu listy mającej 40 pozycji. W stosunku do publikowanego przed rokiem projektu dokumentu to spadek o jedno miejsce. Przy tej pozycji jest jeszcze dopisek: „Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ.
To właśnie z  Connecting Europe Facility (Łącząc Europę) – czyli zarządzanego bezpośrednio przez Komisję Europejką funduszu ma być finansowana budowa dwóch dalszych odcinków S61 - obwodnicy Suwałk i fragmentu od niej do granicy z Litwą.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0