czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Nie ma pieniędzy na łomżyńską Via Baltica?

W przekazanym do konsultacji projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” nie widać pieniędzy przypisanych w kolejnych latach na budowę łomżyńskiego odcinaka Via Baltica i obwodnicy Łomży – alarmuje poseł Lech Kołakowski. Długo wyczekiwana inwestycja jest na liście zadań, oszacowane są wydatki na jej realizację - na poziomie pod 3,3 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego - ale na każdy kolejny rok – począwszy od 2014 do 2023 roku - za każdym razem jest to 0,0 (słownie: zero przecinek zero). Poseł podejrzewa, że może to wynikać z... omyłki pisarskiej, i prosi Minister Infrastruktury i Rozwoju o pilne wyjaśnienie sprawy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 22 grudnia 2014 roku  przekazało do konsultacji publicznych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Dzięki realizacji tego Programu, z końcem 2023 r. w Polsce mają być gotowe wszystkie główne szlaki komunikacyjne w tym stanowiące Via Baltica S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i S61 – Ostrów Mazowiecka – gr. państwa w Budzisku. Ta druga inwestycja, której częścią jest też obwodnica Łomży, znajduje się na 19 miejscu załącznika nr 1 do tego Programu - czyli „Listy zadań inwestycyjnych – lista podstawowa”. Tu jednak – na 50 stronie dokumentu - pojawia się coś co zaniepokoiło posła Kołakowskiego.
- „Mniemam i chcę w to wierzyć” ma to związek z ewidentną omyłką pisarską – podkreśla poseł w wystąpieniu do Marii Wasiak, ministra infrastruktury i rozwoju.
Otóż przy wyszczególnieniach kwot, jakie rząd zamierza przeznaczać na budowę znajdujących się na tej liście dróg w poszczególnych latach, w przypadku budowy drogi S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, choć oszacowane są wydatki KFD na realizację w wysokości 3 mld 326 mln 516,7 tys zł to na każdy kolejny rok – począwszy od 2014 do 2023 roku  - za każdym razem jest to 0,0 (słownie: zero przecinek zero).
- To oznaczałoby, że droga, ważna z punktu widzenia regionu i mieszkańców Łomży – bo fragmentem tego odcinka ma być wyczekiwana od lat obwodnica miasta - ale także państw nadbałtyckich zapewniająca im łączność z Europą, ze względu na niezabezpieczenie środków nie byłaby jednak realizowana w tym okresie – zauważa poseł. - Takie stwierdzenie stałoby w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami kierownictwa resortu, ale także zapisami Kontraktu Terytorialnego dla województwa podlaskiego, gdzie realizacja S61 na całej długości znajduje się wśród najważniejszych inwestycji w regionie finansowanych z budżetu centralnego.

W związku z takim zapisem w dokumencie poseł pyta panią minister czy budowa drogi ekspresowej S61, w szczególności odcinka Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn z obwodnicą Łomży, planowana jest do realizacji w perspektywie do 2020 roku? Jak wielkie środki finansowe są planowane na realizację tej inwestycji w poszczególnych latach? I czy „omyłka pisarska” w przekazanym do konsultacji publicznych projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zostanie naprawiona przed zatwierdzeniem dokumentu?

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0