niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Via Baltica - jedna taka droga...

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd upoważnił ministra infrastruktury i rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską oraz zatwierdzenia planów pracy (oraz ich zmian) dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk. Ten drugi korytarz obejmuje także biegnącą przez Łomżę ekspresową Via Baltica.

Korytarz sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. 
Biła linia w oznacza sieć drogową, a biało-czerwona kolejową.
Korytarz sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Biła linia w oznacza sieć drogową, a biało-czerwona kolejową.

Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej (2014-2020), wprowadzony został system wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jego głównym celem jest stworzenie w perspektywie średniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE - przede wszystkim przez usuwanie tzw. wąskich gardeł w sieci, budowanie jej brakujących ogniw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków transgranicznych.

Dla każdego z 9. korytarzy sieci bazowej TEN-T Komisja Europejska zleciła sporządzenie raportów. Dokumenty te określają przebieg oraz zawierają charakterystykę tych korytarzy z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej. Identyfikują  występujące wąskie gardła, odcinki transgraniczne oraz najważniejsze bariery hamujące efektywny rozwój korytarza. Wskazują także najważniejsze priorytety rozwoju korytarza.

Przez Polskę przebiegają dwa takie korytarze: Bałtyk – Adriatyk łączący polskie porty morskie, przez Czechy, Słowację, Austrię z włoskimi portami adriatyckimi oraz korytarz Morze Północne – Bałtyk łączący Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę z portami morskimi w Belgii, Holandii i Niemczech. Częścią tego drugiego korytarza jest  drogowa Via Baltica biegnąca od Warszawy, przez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Ełk, Suwałki i kierunku Litwy, Łotwy i Estonii.
Dodajmy, że lista zadań do zrealizowania na tym korytarzu obejmuje 291 projektów, ale tylko jeden dotyczy sieci drogowej – to Via Baltica. W przyjętym przez Komisję Europejską raporcie, opisując sieć drogową korytarza Morze Północne – Bałtyk napisano, że „głównym brakującym ogniwem jest tu Via Baltica, która powinna połączyć Polskę z Finlandii poprzez Litwę, Łotwę i Estonię”. Wskazano, że ta droga ekspresowa jest ważna z punktu widzenia ruchu krajowego, ale także turystyki regionalnej i międzynarodowej. Napisano także, że odbywa się nią „duże natężenie transportu drogowego z północy w kierunku południowym Europy”. Raport opisuje także co, gdzie i kiedy ma być wykonane. Przy wszystkich brakujących odcinakach Via Baltica – nie tylko w Polsce, ale i w państwach nadbałtyckich -  w raporcie jako datę ukończenia inwestycji wpisano do 2020 roku.

Jak podkreślono w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej, plany te będą cyklicznie aktualizowane.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0