Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 23 stycznia 2022 napisz DONOS@
211220123502.png

Radni Łomży naruszyli Konstytucję?

Wojewoda podlaski unieważnił kolejną uchwałę byłej już Rady Miasta Łomży. Tym razem wojewoda zarzucił miejskim rajcom naruszenie prawa przy rozpatrywaniu skargi mieszkanki Łomży na Prezydenta Miasta i dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Z uzasadnienia wojewody wynika, że byli już radni Łomży naruszyli postanowienia art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kilka artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.


Przypomnijmy sprawa skargi dotyczyła wydarzeń z polowy ubiegłego roku. Mieszkanka Łomży została wówczas ukarana za jazdę autobusem MPK bez rzekomo „ważnego” biletu. W skrócie - chodziło o sposób jego skasowania. Po kilkumiesięcznej batalii z firmą kontrolująca bilety w łomżyńskich empekach, dyrekcja MPK w końcu prezydent polecił anulować karny mandat.
Sposób podjęcia tej decyzji nie do końca zadowolił jednak łomżankę. W połowie tego roku wniosła ona skargę do Rady Miasta na działania prezydenta, a unieważnienie wojewody dotyczy właśnie odpowiedzi radnych na tę skargę.
W uchwale zapisano: „Rada Miejska Łomży w oparciu o szczegółowe postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną, która w oparciu o przedłożone do analizy dokumenty i złożone wyjaśnienia przez Pana Prezydenta Miasta ustaliła, że Prezydent Miasta odstąpił od egzekwowania opłaty za przejazd autobusem MPK ZB w całości, a za zaistniałe zdarzenie — w trakcie obrad Komisji w dniu 18.09.2006r. Dyrektor MPK ZB przeprosił Panią Teresę Ogonowską, uznała skargę za bezprzedmiotową”.
Prawnicy wojewody argumentują, że treści uchwały wynika, że skoro prezydent odstąpił od egzekwowania karnej opłaty, a dyrektor MPK przeprosił łomżankę za zaistniałe zdarzenie to „w świetle powyższego, skarga nie była bezprzedmiotowa, jak podano w jej uzasadnieniu”.
W uzasadnieniu wojewody czytamy, że w demokratycznym państwie prawa obowiązuje zasada związania organów administracji publicznej prawem, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP. Rodzi to obowiązek uzasadnienia każdego rozstrzygnięcia organu publicznego przez odwołanie się do prawa. W świetle powyższego, organ jednostki samorządu terytorialnego podejmujący uchwałę ma obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały, gdyż takie uzasadnienie warunkuje kontrolę sprawowaną przez organ nadzoru. „Ocena zebranego materiału dowodowego i wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia powinno znaleźć pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu. Wobec braku należytego uzasadnienia, organ nadzoru ma prawo stwierdzić, że uchwała została podjęta bez przeanalizowania wszystkich istotnych okoliczności w sprawie.”
I dalej w uzasadnieniu napisano, że przy rozpatrywaniu skarg organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są do stosowania obowiązujących w tym względzie przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. „Odpowiednie stosowanie przepisów Kpa nie może być jednak dowolne i prowadzić do odrzucenia podstawowych zasad procedury administracyjnej, a w szczególności zasady dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej — co miało miejsce w odniesieniu do niniejszej uchwały.”
Wobec tych uchybień, które miały charakter istotny dla tej sprawy wojewoda stwierdził nieważności uchwały.
Na rozstrzygnięcie wojewody gmina może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę