Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 25 marca 2023 napisz DONOS@

Radni Łomży naruszyli Konstytucję?

Wojewoda podlaski unieważnił kolejną uchwałę byłej już Rady Miasta Łomży. Tym razem wojewoda zarzucił miejskim rajcom naruszenie prawa przy rozpatrywaniu skargi mieszkanki Łomży na Prezydenta Miasta i dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Z uzasadnienia wojewody wynika, że byli już radni Łomży naruszyli postanowienia art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kilka artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego.


Przypomnijmy sprawa skargi dotyczyła wydarzeń z polowy ubiegłego roku. Mieszkanka Łomży została wówczas ukarana za jazdę autobusem MPK bez rzekomo „ważnego” biletu. W skrócie - chodziło o sposób jego skasowania. Po kilkumiesięcznej batalii z firmą kontrolująca bilety w łomżyńskich empekach, dyrekcja MPK w końcu prezydent polecił anulować karny mandat.
Sposób podjęcia tej decyzji nie do końca zadowolił jednak łomżankę. W połowie tego roku wniosła ona skargę do Rady Miasta na działania prezydenta, a unieważnienie wojewody dotyczy właśnie odpowiedzi radnych na tę skargę.
W uchwale zapisano: „Rada Miejska Łomży w oparciu o szczegółowe postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną, która w oparciu o przedłożone do analizy dokumenty i złożone wyjaśnienia przez Pana Prezydenta Miasta ustaliła, że Prezydent Miasta odstąpił od egzekwowania opłaty za przejazd autobusem MPK ZB w całości, a za zaistniałe zdarzenie — w trakcie obrad Komisji w dniu 18.09.2006r. Dyrektor MPK ZB przeprosił Panią Teresę Ogonowską, uznała skargę za bezprzedmiotową”.
Prawnicy wojewody argumentują, że treści uchwały wynika, że skoro prezydent odstąpił od egzekwowania karnej opłaty, a dyrektor MPK przeprosił łomżankę za zaistniałe zdarzenie to „w świetle powyższego, skarga nie była bezprzedmiotowa, jak podano w jej uzasadnieniu”.
W uzasadnieniu wojewody czytamy, że w demokratycznym państwie prawa obowiązuje zasada związania organów administracji publicznej prawem, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP. Rodzi to obowiązek uzasadnienia każdego rozstrzygnięcia organu publicznego przez odwołanie się do prawa. W świetle powyższego, organ jednostki samorządu terytorialnego podejmujący uchwałę ma obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały, gdyż takie uzasadnienie warunkuje kontrolę sprawowaną przez organ nadzoru. „Ocena zebranego materiału dowodowego i wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia powinno znaleźć pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu. Wobec braku należytego uzasadnienia, organ nadzoru ma prawo stwierdzić, że uchwała została podjęta bez przeanalizowania wszystkich istotnych okoliczności w sprawie.”
I dalej w uzasadnieniu napisano, że przy rozpatrywaniu skarg organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są do stosowania obowiązujących w tym względzie przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. „Odpowiednie stosowanie przepisów Kpa nie może być jednak dowolne i prowadzić do odrzucenia podstawowych zasad procedury administracyjnej, a w szczególności zasady dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej — co miało miejsce w odniesieniu do niniejszej uchwały.”
Wobec tych uchybień, które miały charakter istotny dla tej sprawy wojewoda stwierdził nieważności uchwały.
Na rozstrzygnięcie wojewody gmina może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę