Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 08 marca 2021 napisz DONOS@

Prokuratura w walce z rozpijaniem nieletnich i narkomanią

Główne zdjęcie
Prokurator Rejonowy
Jacek Cholewicki

Wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - to dodatkowe sankcje o jakie występować mają łomżyńscy prokuratorzy wobec tych którzy będą sprzedawać alkohol nieletnim. Zaostrzenie działań wobec wszystkich popełniających przestępstwa na szkodę dzieci i młodzieży zapowiada Prokurator Rejonowy Jacek Cholewicki. Działania prokuratury mają zmniejszyć skalę spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez nieletnich, które nasilają się w okresie wakacyjnym.

Wakacje to czas wypoczynku dzieci i młodzieży, okres letnich wyjazdów na biwaki, obozy bądź uczestnictwo w innych niezorganizowanych formach rekreacji, niejednokrotnie bez udziału rodziców i opiekunów. Na terenach wokół Łomży przebywa tysiące młodych ludzi, którzy często odpoczynek kojarzą ze znaczną swobodą, co niestety wiąże się także ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków lub innych środków odurzających – podkreśla prokurator Cholewicki, który jednocześnie zapowiada stanowcze działania prokuratury przeciwko przestępstwom popełnianym na szkodę dzieci i młodzieży.
Prokurator wymienia że przestępstwami na które szczególną uwagę będą zwracać prokuratorzy łomżyńscy są m.in.: rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie mu spożycia lub nakłanianie do spożycia takiego napoju.
- W przypadku świadczącym o rozpijaniu małoletniego, będą wszczynane przeciwko sprawcom takich czynów postępowania przygotowawcze, w tym przeciwko sprzedawcom alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych. Dotyczy to również osób, które udzielą innej osobie - w tym małoletniemu - środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwią albo umożliwią ich użycie albo nakłonią do użycia oraz właściciela lub działającego w jego imieniu zarządcy albo kierownika zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadzącego inną działalność usługową, którzy mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa polegającego na wprowadzeniu środków odurzających, substancji psychotropowych do obrotu i ich udzielaniu oraz nakłanianiu do użycia na terenie lokalu, nie powiadomią o tym niezwłocznie policji – podkreśla Jacek Cholewicki.
To jednak nie koniec represji jaki mogą spotkać takich przestępców. Prokurator zapowiada, że w przypadku skierowania do sądu aktu oskarżenia prokuratorzy będą wnioskować o orzeczenie także środka karnego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W ramach tzw. działań pozakarnych mają natomiast występować do odpowiednich organów z wnioskami o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej właścicielom, zarządcom i kierownikom lokali rozrywkowych, gastronomicznych i usługowych nie przeciwdziałających obrotowi narkotykami.

Prokurator Cholewicki przestrzega także rodziców i opiekunów małoletnich, że będą inicjowane postępowania do sądu rodzinnego i nieletnich, jeśli prokurator poweźmie informację o braku należytej opieki rodziców lub opiekunów nad nieletnim.

Prokurator podkreśla, że podjęte środki prawne oraz efektywna współpraca w tym zakresie z mieszkańcami Łomży i powiatu łomżyńskiego powinny znacząco przyczynić się do zmniejszenia skali tych negatywnych zjawisk, nasilających się w okresie wakacyjnym.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę