Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 15 lipca 2024 napisz DONOS@

Ile mają łomżyńscy radni?

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazały się oświadczenia majątkowe 22 łomżyńskich radnych za rok 2003. Nie ma tam natomiast oświadczeń majątkowych prezydenta Jerzego Brzezińskiego ani dwóch jego zastępców, a także kierowników wydziałów i dyrektorów jednostek podległych miastu, choć zgodnie z prawem one też powinny zostać tu opublikowane. W Polsce każdy samorządowiec (radny, prezydent) a także kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek należących do miasta raz na rok muszą przedstawiać aktualny stan swojego majątku, z uwzględnieniem ile i gdzie zarabiali. Ma to przede wszystkim zapobiegać korupcji.

Obowiązek publikacji tych oświadczeń w internecie wynika z Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej

Oto wyciągi z poszczególnych oświadczeń:

1.) Paweł Augustyniak
Dochody: “dieta radnego 754,46 PLN – miesięcznie; z tyt. umowy o prace z MPGKiM za okres 7.10.2003 -31.12.2003 uzyskałem ogólny przychód w wysokości 1.614,55 PLN brutto”

2.) Jan Bajno, Zastępca Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,
Dom o powierzchni:. 220 m2 (współwłasność) i działki o pow. 2.300,0 m2 (współwłasność) których wartości nie zna. Zarobił: “zatrudnienie – 83.260,0 PLN (rocznie); dieta radnego – 8.751,74 PLN (rocznie)” Radny ma także: Skoda Fabia 1,46 GY – 2001 rok

3.) Paweł Borkowski, właściciel Zakładu Stolarstwa Meblowego Łomża
Dom o powierzchni: 78 m2 parter, piętro w budowie, o wartości: 100.000 zł, ma też grunty rolne powierzchnia: 0,3289 ha o wartości: 6.000 zł i Zakład Stolarstwa Meblowego 34 m2 + 80m2 w końcowej modernizacji o wartości: 215.000 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska. W ubiegłym roku radny z zakładu nie osiągnął dochodu, a z tytułu diety radnego otrzymał – 7.913,43 zł. Paweł Borkowski ma dwa kredyty konsumpcyjne, których wysokość na koniec ubiegłego roku wyniosła 11.522,65 zł

4.) Jerzy Teofil Brodziuk - Zastępca Prezesa Zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży na koncie ma w walucie polskiej: 25.000,0 PLN, w walucie obcej: 4.667,0 USD ma też
papiery wartościowe 238,972 j.u FIOPIONEER, 1.483,170 FIO PIONIER OBLIGACJI DOL, j.u TFI CU, PZU Pogodna Jesień na kwotę: ok. 55.000,00 PLN. Brodziuk ma mieszkanie o powierzchni: 60,78 m2 o wartości: ok. 55.000,0 PLN. W 2003 roku zarobił w ŁSM - 90.168,48 PLN, a jako radny otrzymał diet na kwotę – 7.913,43 PLN
Radny jeździ Daewoo Espero z 1997r. wartym ok. 10.000 PLN

5.) Jan Chojnowski, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Chojnowski” - na koncie ma 100 EURO. Ma też dom o powierzchni:. 110 m2, o wart: 150.000,0 PLN (współwłasność) i gospodarstwo rolne o powierzchni 13,5 ha i warte 200.000 PLN (w 2003 roku osiągnął z tego tytułu przychód i dochód w wysokości: 15.000,0 PLN) Radny Chojnowski ma też nieruchomość o powierzchni 800 m2o wartą 680.000,0 PLN,
Jako właściciel firmy osiągnął “w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 47.334,0 PLN”, a z wynajmu – 16.638 PLN
Chojnowski ma TOYOTA – AVENSIS – 2000 rok, FORT TRANZYT – 1995 rok, Lublin – 1997 rok, Traktor MTZ – 1992 rok, TOYOTA CARINA – 1995 rok. Ma też 50.000 PLN kredytu na działalność gospodarczą w rachunku bieżącym.

6.) Jan Jarota , nauczyciel w Zespół Szkół Weterynaryjnych Weterynaryjnych Weterynaryjnych Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - ma mieszkanie o powierzchni: 71,9 m2, o wartości: 60.000,0 zł, a w ubiegłym roku osiągnął dochody: “wynagrodzenie ze stosunku pracy własne i małżonki – 36.043,05 +32.929,40 PLN; najem - 8.400,00 PLN; działalność z art. 13 ustawy – 8.610,0 PLN: ; dieta radnego – 19.918,96 PLN zł Razem: 105.901,41 PLN /brutto/”

7.) Tomasz Gałązka – ma zasoby pieniężne w walucie polskiej: 85.000,0 PLN, w walucie obcej: 15.000,0 USD. Mieszkanie o powierzchni: 70,0 m2, o wartości: 400.000,0 zł (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), Działkę budowlaną o pow. 55 arów o wartości 100.000,0 PLN, działkę o pow. 1,47 ha o wartości: 40.000,0 PLN, lokal użytkowy o pow. 30 m2, o wartości 60.000,0 PLN (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) Mercedes A 190 – 2000 rok
Radny ma też żonę, a żona firmę (żona posiada 35% udziałów), która w ubiegłym roku nabyła od ratusza działkę o powierzchni 822 m2 za cenę 14.056, 00 PLN jako uzupełnienie działki.
Radny Gałązka i jego żona z tytułu prowadzenia firmę handlowej oraz wynajmu mieszkania osiągnęli w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 143.670,0 PLN
Inne dochody: wynajem lokalu użytkowego – 550 PLN/miesięcznie, wynajem mieszkania – 650 USD/ miesięcznie, dieta radnego – 1.089,0 PLN/miesięcznie
Zobowiązania pieniężne to:
kredyt na zakup mieszkania – do spłaty zostało ok. – 40.000 PLN,
kredyt obrotowy na działalność gospodarczą (żony) – do spłaty zostało ok. 25.000 PLN,
kredyt na zakup samochodu - do spłaty zostało ok. 11.000 PLN

8.) Maciej Głaz, - własciciel PPH „Głaz”, główny specjalista ds. zag. Odpadów w MPGKiM ZB
Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 25.000,0 PLN, w walucie obcej: 1000,0 EURO.
Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: 150.000,- PLN mieszkanie o powierzchni: 62,5 m2, o wartości: 255.000,- PLN, garaż - 40.000,0 PLN. Inne nieruchomości: 2400 m2 (50.000,- PLN), 2700 m2 (35.000,- PLN ), 6000,0 m2 (40.000,- PLN)
Z tytułu prowadzenia działalność gospodarczej w roku ubiegłym osiągnął dochód w wysokości: 38.643,40 PLN. Inne dochody: wynagrodzenie – 14.761,52 PLN, ZUS 3.728.96 PLN, dieta radnego – 12.859,40 PLN. Radny ma dwa samochody: LANOS – 2000 r. i RENAULT Scenie – 2003 r.
Ma też kredyt hipoteczny – 260.000, - PLN

9.) Lech Antoni Kołakowski - najem lokali, Pełnomocnik w Art. Przemysłowe i Ogrodnicze Leona Kozłowskiego, gospodarstwo rolne. Zasoby pieniężne: Fundusz Pionier ok. 135.376,54 PLN
Dom o powierzchni: 548 m2, o wartości: ok. 100 tys. zł, rok budowy ok. 1890 rok
tytuł prawny: akt notarialny, dom w 1/3 udziału wspólnie z małżonką , o wartości ok. 35 tys. zł, rok budowy 1930 rok –akt notarialny, dom z częścią usługowo-handlową w części wykończony o wartości ok. 500 tys. zł , kwiecień 2003 roku, budynek gospodarczy ok. 150 tys. – akt notarialny.
Mieszkanie o powierzchni: 1/6 udziału w 34,73 m2 , o wartości: ok.5.000 zł, rok budowy 1972
tytuł prawny: Postanowienie Sądowe spadkowe
Gospodarstwo rolne: gruntu rolne oraz las, powierzchnia: 15,53 ha stan na 29.IV.2004 o wartości: ok. 160 tys. zł. Inne nieruchomości: 280 m2 o wartości: ok. 10 tys. zł
Dochody: 14.837,79 zł – z tyt. Pełnienia obowiązków społecznych obywatelskich, (10.003,42 z tyt. Najmu i art. 13 ustawy, 23.184,56 dochód małżonki) – dochód do opodatkowania zgodnie z PIT 36
Zobowiązania pieniężne: kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat w kwocie do spłaty 343.733,25 zł

10.) Alicja Konopka - Zastępca Kierownika - Inspektorat ZUS w Łomży - wszystkie składniki majątku należą do majątku wspólnego: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20.000,0 zł, mieszkanie o powierzchni: 72,40 m2, 41,70 m2, o wartości: 58.000,0 zł, 70.000,0 zł
Inne nieruchomości: domek letniskowy o pow. 100 m2, garaż o pow. 21,70 m2, garaż o pow. 22m2 o wartości: 15.000,0 zł, 23.000,0 zł, 1.500,0zł
Dochody z tyt. zatrudnienia w 2003 łącznie z mężem wyniosły -154.046,80zł (brutto) oraz diety wysokości 13.077,36 zł
Samochód: Fiat Brava – 1997 rok

11.) Zbigniew Józef Lipski - Prezes Zarządu - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” –
Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 246.000,0 zł, papiery wartościowe: RSTA POLAND x 50053632765 – 23 szt. PAR 3x 50053583299 -21 szt. Bony Skarbowe TB96234 – 17 szt. na kwotę: 170.000,0 zł. Mieszkanie o powierzchni: 83,15 m2, o wartości: 110.000,0 zł. Inne nieruchomości:
grunty pozostałe o pow. 2.558 m2 o wartości 30.000 zł – własność, działka pracownicza ogródków działkowych o pow. 367m2 – własność gminy Pątnica, garaż samochodowy szt. 2 (wszystkie nieruchomości współwłasność). Inne dochody: dieta radnego – 12.239,06 zł.
VOLVO S 40 – 2002 rok – wartość 55.000,0 zł

12.) Ryszard Matuszewski - Kierownik Klubu Garnizonowego - Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 15.000,0 zł, papiery wartościowe obligacje, jednostki uczestnictwa na kwotę: 48.000,0 zł
Mieszkanie o powierzchni: 60,8 m2, o wartości: 70.000 zł, inne nieruchomości: działka budowlana 9 arów (współwłasność) o wartości: 20.000,0 zł,
Dochody: wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia – 39.025,38 zł brutto, dieta radnego -8.147,17 zł
Składniki mienia ruchomego: Skoda Felicia – 1997 rok

13.) Janusz Franciszek Nowakowski, główny specjalista - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży. Zasoby pieniężne: (wszystkie składniki majątku podane w oświadczeniu należą do majątku wspólnego) w walucie polskiej: 200.000,0 zł. Dom o powierzchni: p.u. 245 m2, o wartości: 250.000,0 zł Inne nieruchomości: działka rolna o pow. 9.400 m2 o wartości: 10.000,0 zł, działka zabudowana domem o pow. 5.089m2o wartości: 50.000,0zł
Inne dochody: wynagrodzenie ze stosunku pracy – 53.256,69 zł, umowy o dzieło – 7.600,0 zł, dieta radnego 670,63 zł
Składniki mienia ruchomego: Daewoo Nubira – 2000 rok

14.) Zenon Czesław Piechociński - Główny Specjalista do Spraw Promocji - Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: ok. 14.000 pl., mieszkanie o powierzchni: 47,60 m2, o wartości: około 70.000 PLN
Inne dochody: PPKS Łomża Rada Nadzorcza – 17.550,40 PLN z tyt. Diet za zasiadanie w radzie nadzorczej, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego 18.904,60 PLN, Renta – 6.881,81 PLN, Rada Krajowa SLD –4.800 PLN – umowa o dzieło, Rada Miejska Łomży – 12.448,65 PLN –dieta radnego

15.) Ryszard Rutkowski emeryt. Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 80.000,0 zł papiery wartościowe na kwotę: 300 szt. obligacje Skarbowe dwuletnie na kwotę 30.000,0 zł
Dom o powierzchni:.140 m2, o wartości: 250.000,0 zł
Inne nieruchomości: ogród przydomowy o pow. 1.448m2. Samochód: Opel vectra 1,6L, 1999 rok

16.) Jan Rybakiewicz - Kierownik Administracji Osiedla nr 3 Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży, Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 7.500 PLN
Mieszkanie o powierzchni:. 72,80 m2, 37,40 m2o wartości: 130 tys. zł (spółdzielcze własnościowe)
Inne nieruchomości: działka w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym - 300 m2 o wartości: ok. 3.000 PLN.
Prowadzi działalność gospodarczą: Usługi Hydrauliczne Przeglądy Instalacji Gazowej i Wentylacji z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 8.430,01 zł,
Inne dochody: z tyt. zatrudnienia - 46.437,53 zł, z tyt. pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 7.729,00 zł.
Składniki mienia ruchomego: samochód marki Opel Vectra rok produkcji 1991

17.) Roman Adam Sarmacki – nauczyciel - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży. Zasoby pieniężne: (wszystkie składniki majątku stanowią współwłasność majątkową małżeńską) w walucie polskiej: 120.000,0 zł, w walucie obcej: 11.000 USD, 430 EURO
Dom o powierzchni: 85,0 m2, o wartości: 65.000 zł (dom letniskowy na działce 300 m2 )
Mieszkanie o powierzchni: 72,0 m2o wartości: 80.000,0 zł. Inne nieruchomości: pawilon usługowy o pow. 36 m2 o wartości: 65.000 zł, garaż o pow. 17 m2o wartości: 15.000,0 zł
Inne dochody: wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia w ZSEiO Nr6 – 38.644,0 zł, z tyt. umowy o dzieło w LE im. Jańskiego – 3.917 zł, dieta radnego 8.047 zł, z tyt. rekompensaty dla sfery budżetowej za rok 1997 (wynagrodzenie żony) – 3.800 zł, ze sprzedaży domu (współwłasność z siostrami) odziedziczona po zmarłej matce – 17.000 zł, dochód żony – 17.548 zł
Składniki mienia ruchomego: Volkswagen Golf A4 1,4 - 2000 rok

18.) Zbigniew Aleksander Szponarski – starszy inspektor d/s technicznych - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży. Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 55.000,00 PLN, w walucie obcej: 1.000,00 EURO, 2.750,00 $. Mieszkanie o powierzchni: 60,10 m2+ 41,30 m2o wartości: 100.315,69 zł (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu)
Inne nieruchomości: garaże powierzchnia: 17.00 m2 + 15,20 m2 o wartości: 34.335,36 zł
Prowadzi działalność gospodarczą: Właściciel P.U. „Gramax – I” – usługi budowlane - z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód 52.935,10 zł
Inne dochody: 13.077,36 PLN – z tytułu pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej Łomży
Składniki mienia ruchomego: Renault Laguna II – 2001 rok, Opel Omega – 1987 rok.

19.) Dariusz Szamański – nauczyciel - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łomży
Mieszkanie o powierzchni: 72,0 m2, o wartości: 60.000 tys. zł
Inne dochody: dieta radnego – 11.987,58 zł
Składniki mienia ruchomego: Seat „Cordoba” 1999 rok

20.) Edyta Śledziewska - nauczycielka - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
Dochody: wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia- dochód -22.780,45 zł, dieta radnego Rady Miejskiej Łomży – 13.077,36 zł
Składniki mienia ruchomego: Fiat Palio - 2001 rok, wspólnota małżeńska

21.) Maria Śmiarowska
Mieszkanie o powierzchni: M 4 , Gospodarstwo rodziców męża powierzchnia: 1.85 ha o wartości: przekazane w dzierżawę krewnym. Prowadzi działalność gospodarczą: NZOZ Ośrodek Stymulacji Rozwoju dla Dzieci z zab. Psychicznymi, realizacja kontraktu z kasą chorych usług pedagogicznych i psychologicznych, osobiście żadnych usług lekarskich nie prowadziłam
Z tego tytułu w roku ubiegłym poniosła stratę w wysokości 3.081,66 żł
Inne dochody: świadczenie emerytalnorentowe 28.999,51 zł, umowa o dzieło – dochód w wys. – 5.748 zł, dieta radnego – 754,46 zł - miesięcznie
Składniki mienia ruchomego: Matis rok 1999

22.) Jan Lech Wałecki - emeryt
Zasoby pieniężne: w walucie polskiej: 11.600,0 zł, Mieszkanie o powierzchni: 59 m2, o wartości: 60.000,0 zł (współwłasność) Inne nieruchomości: garaż murowany 19 m2 o wartości: 10.000,0 zł (współwłasność)
Inne dochody: dieta radnego – 8.875 zł
Składniki mienia ruchomego: Tico 08SX – 1999 rok

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę