środka, 23 maja 2018 napisz DONOS@

Piekarnia>>Masarnia>>Dardziński

R i M Dardzińscy
R i M Dardzińscy

 PIEKARNIA>>MASARNIA>>DARDZIŃSKI

      W dzisiejszym numerze „Głosu Nowogrodzkiego” przybliżamy Państwu firmę, która w znaczący sposób wpływa na rynek pracy w naszej gminie.    Jest to przedsiębiorstwo prowadzone przez rodzinę Dardzińskich. Starszym trzonem firmy jest „Piekarnia>>Dardziński”, która działa już 10 lat i od początku była w rękach tej rodziny. Budynek piekarni postawiony od podstaw mieści zakład, w którym pracę znalazło 15 osób. Zakład nie notuje dużej rotacji w zatrudnieniu – świadczy to o „dotarciu się” załogi i dobrym przyuczeniem do zawodu. Dzisiaj pracuje na 1 zmianę wypiekając ok. 350 kg chleba,100 kg bułek, pieczywo słodkie, ciasta, torty, sękacze i drobną galanterię cukierniczą. Wypieki trafiają do 30 punktów sprzedaży, rozwożone własnym transportem, który stanowi 6 samochodów dostawczych.Zdaniem Państwa Dardzińskich – w obecnym czasie należy walczyć nie o rozwój firmy, lecz o utrzymanie istniejącego rynku. Wielkość produkcji zależy w dużej mierze od zamożności społeczeństwa, licznej konkurencji oraz ciągle wzrastających kosztów produkcji przy ustabilizowanych od dłuższego czasu cenach pieczywa. Największy udział w ponoszonych kosztach to: olej opałowy spalany w piecach, olej napędowy w transporcie, koszty energii elektrycznej, podatki miejscowe (od nieruchomości i transportu) oraz najbardziej dotkliwe – składki ZUS. Te ostatnie wpływają na to, że koszty zatrudnienia pracowników są bardzo wysokie.      Pomimo piętrzących się trudności, zarządzający przedsiębiorstwem są dobrej myśli i próbują urozmaicić asortyment produkowanego pieczywa, przymierzając się do wypiekania chleba, który zawiera w sobie komponenty pozytywnie wpływające na serce. Obecnie trwają rozmowy z właścicielem tej technologii.Państwo Dardzińscy są także właścicielami powstałej w ubiegłym roku firmy „Masarnia >> Dardziński”. Zatrudniają w niej 4 osoby, które zajmują się przerobem mięsa pochodzącego z zakładów mięsnych. Półtusze przywożone do zakładu „rozbierane” są na miejscu i przerabiane na wędliny oraz mięso w miarę potrzeb zaopatrzenia własnego sklepu. Wędliny wyrabiane są w sposób tradycyjny ze znikomym udziałem „innych” składników. W Nowogrodzie znajduje się  sklep firmowy Państwa Dardzińskich, w którym sprzedawane są wyłącznie wyroby z masarni i piekarni (wędliny, mięso i wyroby piekarnicze).      Rygorystuczne przepisy narzucone przez Unię Europejską wpływają w znaczny sposób na duże koszty rozruchu i utrzymania produkcji – do tego stopnia, że właściciele nadal ponoszą koszty uruchomienia produkcji. Wierzą jednak w rozwój tej branży i z tym wiążą nadzieję na przyszłość. Liczą także na współpracę z samorządem gminnym, który może w znaczny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji.Życzymy tak „Piekarni” jak i „Masarni” sukcesów w doskonaleniu produkcji a co za tym idzie umocnienia swojej pozycji na rynku.Na podstawie rozmowy z Mirosławem i Reginą Dardzińskimi opracował M. Estkowski.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0