czwartek, 19 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Poseł L.A. Kołakowski o Napolenie Fortinim

  Szanowni Państwo Mieszkańcy Ziemi Nowogrodzkiej Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu

 Dnia 2 kwietnia br na łomżyńskim cmentarzu pożegnaliśmy Napoleona Fortini.

Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym o szerokich horyzontach myślowych.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Europejski w Turynie, zrobił doktorat na Sorbonie. Ożenił się z Łomżynianką i zamieszkał w Balikach na Ziemi Nowogrodzkiej.

Pracował społecznie jak jego Ojciec i Dziadek. Zaangażował się w ten rodzaj pracy w Łomży i Nowogrodzie.

Zwrócono się do niego z prośbą aby poprowadził „Gazetę Nowogrodzką”, która przekształciła się później w „Głos Nowogrodzki”.

  Był człowiekiem, którego umysł wyprzedzał współczesnych.

     Napoleon współtworzył „Klub Dyskusyjny Platforma”, „Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta”, „Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu” „Klub Dyskusyjny Panorama” i „Klub Inicjatyw Społecznych”.

Do ostatnich chwil zajmował się pracą społeczną, robił to kosztem zdrowia. Był pasjonatem kultury i tradycji Ziemi Nowogrodzkiej, zabiegał także o jej rozwój.

Mimo choroby do ostatnich swoich dni nie potrafił wycofać się z życia publicznego. Wielokrotnie gościł w moim Biurze Poselskim w Łomży

      Przed Jego odejściem rozmawiałem z Nim umawiając się na następne spotkania dotyczące mojej pracy poselskiej na Ziemi Nowogrodzkiej.

       Byłem w Sejmie kiedy dowiedziałem się, że nas opuścił.

Pamiętam go jako dobrego człowieka, który pracował dla innych. Człowiek żyje tak długo jak żyje pamięć o nim.

        Napoleon Fortini pozostanie w mojej i naszej pamięci jako Ten, który żył dla innych.

 Cześć Jego pamięci.                                                                              Poseł RP                                                                 Lech Antoni Kołakowski 

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0