Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 03 grudnia 2023 napisz DONOS@

WYWIAD Z PANEM MARIANEM BAŁAZYM

Marian Bałazy
Marian Bałazy
 Przewodniczącym Zarządu Osiedla Miasta Nowogród Edward Chętnik: Jest Pan sołtysem całego Nowogrodu czy jego części? Jak właściwie brzmi nazwa pańskiej funkcji?Marian Bałazy: Jestem przewodniczącym zarządu osiedla miasta Nowogród. Wybory przeprowadzone były 27 lutego 2007 roku, gdzie w głosowaniu tajnym otrzymałem największą ilość głosów. Od tego czasu pełnię społecznie tę funkcję. E.Ch.: Czy taka funkcja była w poprzedniej kadencji?M.B.: Według mego rozeznania samorząd mieszkańców miasta Nowogród istnieje już kilkanaście lat. Działalność jego była różna. E.Ch.: Może to dziwne, ale o takim stanowisku nie słyszałem?M.B.: Myślę, że nie Pan jeden, ale działalność tego samorządu została powołana uchwałą Nr 43/IX/91 Rady Gminy Miasta z dnia 8 lutego 1991 roku. E.Ch.: Co należy do Pana obowiązków?M.B.: Samorząd Mieszkańców Osiedla Nowogród funkcjonuje podobnie do Rady Sołeckiej na wsi. Zatem uprawnienia przewodniczącego zarządu są podobne do uprawnień sołtysa na wsi z tą tylko różnicą, że sołtys zbiera podatki, a ja nie zbieram. Dokładne zadania określa Statut Samorządu Mieszkańców Osiedla Nowogród. Pragnę nadmienić, że do władz obecnie zostały wybrane następujące osoby:- Marian Bałazy – przewodniczący zarządu- Roman Tyszka – zastępca przewodniczącego- Bronisław Zwierciadłowski – członek zarządu- Edward Zwierciadłowski – członek zarządu- Jarosław Banaszek – członek zarządu- Ewa Kijek – przewodnicząca komisji rewizyjnej- Edward Królik – członek komisji rewizyjnej- Kazimierz Kozłowski – członek komisji rewizyjnej.E.Ch.: Jakie tematy z tego programu Pan i Rada Sołecka podjęły?M.B.: Jestem zapraszany na Sesje Rady Miejskiej, gdzie mam możliwość zgłaszania uwag i wniosków mieszkańców, które do mnie ludzie zgłaszają.E.Ch.: Co zdaniem Pana jest najważniejsze do załatwienia w Nowogrodzie?M.B.: Wszyscy chcemy, aby nam żyło się lepiej. Ludzie oczekują od gminy bardzo dużo. Jedynym problemem obecnie jest pozyskanie jak najwięcej środków finansowych z zewnątrz. Do najbardziej oczekiwanych decyzji w Nowogrodzie należy zaliczyć:- dokończenie kanalizacji  sanitarnej  w mieście, 

- przebudowa skrzyżowania ulicy Miastkowskiej i Stacha Konwy (rondo),

- wykonanie chodnika przy ulicy Stacha Konwy do targowicy,

- położenie asfaltu na ulicach,

- budowa hali sportowej.

E.Ch.: Osobiście mnie, jak i mieszkańców Nowogrodu bardzo interesuje, co Rada Sołecka zrobiła z 500 000 zł  przyznanymi każdemu sołectwu i jak zaplanowano ich wydatkowanie?

M.B.: Z tego co wiem, to żadna z Rad Sołeckich nie otrzymała takich środków. Natomiast prawdą jest, że każda Rada Sołecka, w tym również Samorząd Mieszkańców Osiedla Nowogród ma możliwość ubiegania się, w porozumieniu z gminą, o środki finansowe, które Unia Europejska przewidziała dla Polski w ramach między innymi „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013. Program ten ma służyć poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Myślę, że jeśli Pan mówi o kwocie 500 000 zł, to może to dotyczyć działania „Osi 3” tego programu – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, czyli mówiąc krótko dotyczy to odnowy i rozwoju wsi.

        Samorząd Osiedla Nowogród ma szansę również z tego skorzystać, mimo że Nowogród jest miastem, ponieważ program ten obejmuje również miasta do 5 000 mieszkańców. Unia Europejska jednak nie rozdaje pieniędzy i ich nie przydziela jak Pan to nazywa w pytaniu. Pomoc finansowa z Unii kierowana jest do tych, którzy przygotują odpowiedni projekt zwany „Planem Odnowy Miejscowości”. Jeśli on będzie spełniał wszystkie wymogi określone przez Unię Europejską, wtedy będzie rozpatrywany i jest szansa na otrzymanie dofinansowania. Pomoc finansowa ma jednak formę refundacji i to nie więcej niż 75% środków określonych w projekcie – czyli pozostałe 25% musimy zabezpieczyć sami. Mówiąc krótko, trzeba mieć środki finansowe na całe zadanie, a później można ubiegać się o zwrot środków finansowych, jednak nie więcej niż do 75%.  W mieście Nowogród w ramach tego programu przygotowywane jest zadanie dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku przedszkola. Dobrze byłoby więc nie wprowadzać mieszkańców gminy w błąd i opowiadać, że każde sołectwo otrzymało środki finansowe.

E.Ch.: Kiedy każdy z mieszkańców Nowogrodu może się zwrócić do Pana, tzn. w jakich godzinach i o jakiej porze?

M.B.: Godziny przyjęć interesantów nie są ustalone. Większość mieszkańców naszego miasta wie gdzie mieszkam i po godzinach pracy mam dla nich wolny czas. Nadmieniam, że podczas odczytywania wodomierzy mam stały kontakt z mieszkańcami i znam ich problemy i oczekiwania.

E.Ch.: Słyszał Pan o konflikcie w Nowogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jakie jest Pana zdanie?

M.B.: Konflikt Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowogrodzie jest mi częściowo znany. Moim zdaniem brakuje tam demokracji. Sądzę, że każdy w Nowogrodzie słyszał o tym konflikcie. Nie zajmowaliśmy się jednak na razie tymi sprawami. Moim zdaniem pierwszymi uprawnionymi do rozstrzygnięcia w tym temacie są członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów w realizacji planów.

              Edward Chętnik

 

 
Głos Nowogrodzki
pon, 21 stycznia 2008 16:11
Data ostatniej edycji: pon, 21 stycznia 2008 16:33:58

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę