Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 25 lutego 2024 napisz DONOS@

Z wnioskami o dodatek węglowy do urzędów: miasta i gmin

Wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych należy złożyć do gminy do 30 listopada. Ministerstwo opublikowało wzór wniosku.

Po przyjętej przez sejm i podpisaniu przez prezydenta ustawie o dodatku węglowym, ministerstwo klimatu i środowiska opublikowało wzór wniosku. Złożyć go należy do 30 listopada w swojej gminie. Ta ma 30 dni na wypłatę świadczenia, a dokona tego na wskazany rachunek bankowy. Dodatek przysługuje tym gospodarstwom, które opalają swoje domy węglem lub jego pochodnymi zawierającymi minimum 85% węgla kamiennego. Dotyczy to kotłów na paliwa stałe, kominki, kozy, piece kaflowe czy inne zasilane węglem kamienny. 

Dodatek ma być zwolniony z podatku i zajęcia egzekucyjnego. Jednak aby go otrzymać nieruchomość musi być wpisana w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego łącznie z numerami PESEL i adresem zamieszkania, numer rachunku bankowego na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego, informację dotyczącą źródła ogrzewania. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – przestrzega ministerstwo. 

Dodatek węglowy na jedno gospodarstwo przysługuje jednej osobie. Stąd gminy mają to sprawdzać. W przypadku większej ilości wniosków, wypłatę otrzyma pierwszy. Brak jest kryteriów dochodowych, dlatego przysługuje wszystkim. Ponadto przysługuje również tym, którzy już kupili węgiel na zimę wcześniej. 

Przepisy stanowią, że dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie i mają miejsce zamieszkania i przebywania w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

Świadczenie ma być finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szacunki mówią o 11,5 mld zł, i w 9,5 mld zł mają pochodzić z NBP. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 proc. tych środków, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu. 

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiadała wcześniej, że oprócz dodatku węglowego rząd zaproponuje także rekompensaty z budżetu dla ciepłowni w zamian za ograniczenie do 40 proc. wzrostu cen ciepła, oraz dopłaty dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania pelletu, drewna, oleju opałowego i LPG. Z założeń wynika, że gospodarstwa domowe ogrzewające się indywidualnie i korzystające z innych źródeł niż węgiel i gaz ziemny, czyli pelletem albo innym rodzajem biomasy z(brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż)  otrzymają jednorazowo dodatek 3000 zł. W przypadku drewna kawałkowego dodatek ma wynieść 1000 zł, a przy LPG, dodatek wyniesie 500 zł. Przewidziano również kolejny dodatek - w wysokości 2000 zł - w przypadku kotłów na olej opałowy. 

Niestety tymi dodatkami sejm ma zająć się dopiero na wrześniowym posiedzeniu. Otwartą kwestią pozostaje także dostępność węgla.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. W ustawie czytamy, że odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

W Łomży dodatek węglowy od 18 sierpnia br. realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16 – osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowalnego.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę