Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 30 maja 2024 napisz DONOS@

Miasto Łomżę czeka kara za niski poziom recyklingu

Miasto Łomża w 2020 roku do ponownego użycia: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych odzyskało jedynie 25,84% czym nie osiągnęło wymaganego prawem poziomu recyklingu 50%. Dla miasta oznacza to karę finansową.

Dyrektywy unijne, a także polskie prawo zobowiązują samorządy do recyklingu, czyli odzyskiwania ze śmieci: papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych. Ustawa na poszczególne lata wprowadziła minimalne poziomy odzysku wymienionych frakcji i za 2020 rok wynosi on 50%. Oznacza to, że samorządy w przypadku odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, czyli odpadów zbieranych selektywnie, recyklingiem i przygotowaniem do ponownego użycia powinny objąć masę w ilości co najmniej 50% wagowo.

Trzeba pamiętać, że odzysk, czyli recykling, ma miejsce na wielu poziomach. Zaczyna się w domach, gdzie mieszkańcy wymienione frakcje powinni zbierać selektywnie i takie umieszczać w oznaczonych pojemnikach. Edukacja i poszerzanie świadomości ekologicznej powinna być szczególnie droga samorządom. Tu bowiem edukacja, czyli każdy świadomy mieszkaniec, będzie dla nich przychodem, a nie kosztem. Ciągle jeszcze wielu mieszkańców ma wątpliwości czy dany produkt to papier czy plastik i ostatecznie ląduje w śmieciach zmieszanych.
Aby wzmocnić poziom recyklingu, część tych substancji można odzyskać przy pomocy instalacji do odzyskiwania. Między innymi taka funkcjonuje przy wysypisku w Czartorii. Niestety, na co zwracają uwagę samorządowcy, w instalacji ZGO za rok 2020 poziom odzysku papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych wyniósł zaledwie 1,78%. Dla porównania instalacja w podgrajewskiej Koszarówce była o 3,5 raza sprawniejsza i odzyskiwała 6,33%. Jak widać instalacja w Czartorii nie najlepiej radzi sobie z odzyskiem wymienionych frakcji, co wpływa także na osiągany poziom recyklingu. 

Jako jedyna poziom 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia przekroczyła Gmina Łomża osiągając 54,26%. Na drugim miejscu znalazła się Gmina Zbójna z poziomem 44,48%. Kolejny jest samorząd z Nowogrodu 39,77%. Następna jest Gmina Piątnica z poziomem 39,94%, dalej Gmina Przytuły z 36,62%, Gmina Miastkowo z 34,85% odzysku, kolejna jest Gmina Jedwabne z poziomem 33,78%, następna Gmina Wizna z 30,24%. Jak wynika z dostępnych danych, najgorzej ze wszystkich samorządów powiatu łomżyńskiego, poradziło sobie z tym odzyskiem Miasto Łomża, osiągając poziom 25,84%.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku wyjaśnia, że część z tych danych jest w trakcie weryfikacji i mogą się one trochę zmienić. 

Ustawa o utrzymaniu w czystości mówi, że Gmina, która nie wykonuje obowiązku, czyli nie osiąga poziomów recyklingu, podlega karze pieniężnej. Taką karę nakłada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z tym, że trwa jeszcze weryfikacja tych danych, trudno mówić o wielkości kar dla samorządów, które nie osiągnęły ustawowego progu.

Od 2021 roku zmiany
„Od 2021 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczać się będzie jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (art. 3b ust. 1, 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Zatem nie będzie się już wyliczało poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów z czterech frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - tak jak to miało miejsce dotychczas, lecz z całej masy odpadów komunalnych (w tym odpadów bioodpadów kuchennych).
Z uwagi na tą zmianę ustawodawca w pierwszym roku obniżył próg konieczny do osiągnięcia przez gminę z dotychczasowych 50% (liczonych dla 4 frakcji) do 20% koniecznych do osiągnięcia w 2021 r. (z całej masy odpadów komunalnych), zakładając coroczny wzrost osiąganego poziomu tak by osiągnąć w roku 2025 - 55% i w roku 2035 – 65%. - przekazuje Izabela Smaczna-Jórczykowska, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę