Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 24 maja 2024 napisz DONOS@

Odśnieżanie, kto musi i jakie kary?

Główne zdjęcie
Odśnieżanie, zdjęcie ilustracyjne

Znowu pada śnieg i tak może być przez większą część dnia. Pociąga to za sobą konieczność odśnieżania chodników przy posesjach. Co muszą właściciele obiektów?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli i zarządców nieruchomości czy posesji do uprzątania śniegu, lodu, błota z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Art. 5. pkt.1

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

pkt. 4

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Na innych terenach utrzymanie czystości i odśnieżanie chodników należy do gminy. Także jeśli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Jeśli między posesją a chodnikiem jest pas zieleni, wówczas gmina powinna zadbać o odśnieżanie.

Za nieodśnieżenie chodnika, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, grozi kara nagany lub nawet kara 1500 złotych .

Nadzór nad realizacją obowiązków sprawuje wójt, burmistrz, prezydent, który w przypadku naruszenia, może nakazać wykonanie obowiązków.

Czy odśnieżać dachy?

Prawo budowlane nakłada obowiązek na właścicieli i zarządców budynków odśnieżanie dachu, usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych. Dotyczy to obszarów wzdłuż budynku, które mogą zagrażać pieszym i pojazdom, czyli zwisających bezpośrednio nad chodnikiem. Karą za nieprzestrzeganie tego obowiązku jest grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że aby sprzątać śnieg z dachu "Pracownik musi mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości i musi być odpowiednio zabezpieczony. Sprzętem indywidualnym takim jak liny i specjalne szelki albo musi pracować na stanowisku pracy zabezpieczonym barierkami o wysokości min 110 cm". Zabezpieczone musi być także miejsce w pobliżu budynku, z którego usuwany jest śnieg, żeby nie narażać przechodniów. 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę