piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Nagroda i Medal Zygmunta Glogera dla prof. Dobrońskiego

Historyk dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku Adam Czesław Dobroński został laureatem tegorocznej głównej nagrody w organizowanym po raz 26. przez łomżyńską „Stopkę” Konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. W ten sposób honorowani są wybitni polscy badacze, twórcy, animatorzy kultury czy działacze polonijni. W ubiegłym roku nagrodę główną otrzymał prof. dr hab. Jan Miodek , a wcześniej m.in. Janusz Odrowąż-Pieniążek, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz prof. Andrzej Strumiłło, czy prof. dr hab. Janusz Tazbir, który od kilku lat jest przewodniczącym kapituły przyznającej Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

Prof. Adam Dobroński
Prof. Adam Dobroński

Konkurs glogerowski jest organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” od 1983 roku. Inicjatorem nagrody był zmarły w tym roku twórca „Stopki” red. Stanisław Zagórski. Dzięki jego staraniom Nagroda i Medal Zygmunta Glogera stała się jedną z cenniejszych nagród przyznawanych w Polsce badaczom kultury. Grono jego laureatów sięga już 190 osób i każdego roku poszerzane jest o kolejne nazwiska wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz działaczy kulturalnych i społecznych.

Zgodnie z decyzją kapituły konkursu, której przewodniczy  prof. dr hab. Janusz Tazbir, w tym roku główna nagroda i Medal Zygmunta Glogera trafią do profesora Uniwersytetu w Białymstoku Adam Czesława Dobrońskiego za badanie i popularyzację ziem północno-wschodniej Polski w tym Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.
Nagrodę 2. stopnia otrzyma prof. Stanisław Achremczyk z Olsztyna za wybitne osiągnięcia w badaniu historii Warmii i Mazur, a nagrodę 3. stopnia prof. Piotr Borek z Krakowa za dokumentowanie wielokulturowego dziedzictwa kresów.
Kapituła przyznała także trzy wyróżnienia dla Wojciecha Kowalczuka z Białegostoku, Andrzeja Cybuli z Sandomierza oraz Barbary i Adam Podgórskich z Rudy Śląskiej, oraz wyróżnienie honorowe dla Lucyny Janik.
Wszystkie nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości glogerowskich, które co roku w październiku organizowane są w Łomży.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0