Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 28 września 2023 napisz DONOS@

Kompostownia pogrąży Łomżę?

Zakład Gospodarowania Odpadami to nowa, utworzona na początku roku spółka miasta Łomża. Jej głównym celem jest prowadzenie wysypiska śmieci w Czartorii pod Miastkowem, gdzie za ponad 37 mln zł, przy wsparciu w połowie unijną dotacją, zbudowano Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, będący tzw. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Niestety jak się okazało kompostownia w Czartorii nie spełnia wymogów zmienionej międzyczasie ustawy o ochronie środowiska i konieczne jest zbudowanie nowej. - „W przypadku nie dostosowania do końca 2015 roku Zakład w Czartorii wybudowany w ramach Projektu może utracić miano Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie mogą wystąpić trudności w utrzymaniu założonego efektu ekologicznego. Może to skutkować zwrotem dofinansowania” - ostrzegał w połowie sierpnia wiceprezydent Łomży Andrzej Garlicki. Teraz okazuje się, że kompostowni w tym roku na pewno nie będziemy budować...

O ciążącym na mieście obowiązku zbudowania nowej kompostowi w Czartorii mówi się już od dłuższego czasu. Na inwestycję w zakresie budowy kompostowni tlenowej o wydajności 30.000 MG oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w tegorocznym budżecie miasta zapisano blisko 10 milionów złotych. Pieniądze miały pochodzić z dotacji unijnej jako rozszerzenie projektu zrealizowanego kilka lat temu – władze miasta i WFOŚ miały podpisać stosowny aneks. Niestety tak się nie stało. Okazuje się, że w tym roku realizacji nowej kompostowni jest już niemożliwa.

Co zatem z wywiązaniem się ze zobowiązań ustawowych?
Na poprzedniej sesji tej samej Rady Miasta Waldemar Gołaszewski,  kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży,  pytany przez radnych o funkcjonowanie wysypiska w Czartorii mówił, że jest tam problem wybudowania kompostowni, w chwili obecnej ta instalacja nie spełnia wymagań rozporządzenia dotyczącego mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, czyli kompostowania. Podkreślił, że musi zostać wybudowana hala zamknięta, w której będzie napowietrzanie, zraszanie itp.
Kierownik Gołaszewski wyjaśniał radnym, że jeśli nie wiąże się to z ewentualnymi karami z naliczanymi przez WIOŚ, ale „ewentualnie ze skreśleniem instalacji z regionalnych instalacji przez Urząd Marszałkowski i wówczas odpady nie będą mogły być tam w ogóle składowane”.
Kierownik delegatury WIOŚ dodawał, że w regionie jest jeszcze jeden zakład o statucie RIPOK w Czerwonym Borze, który spełnia wymagania ustawy i ewentualnie to tam mogłyby trafiać śmieci z Łomży. To zaś oznaczałoby to o czym wcześniej radnym pisał wiceprezydent Garlicki - "może to skutkować zwrotem dofinansowania".

Urząd Marszłakowski jeszcze nie wie
Czy taka groźba jest realna zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim. Odpowiedź jaka przyszła nie jest jednoznaczna. „Zgodnie z zapisami § 8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) instalacje istniejące lub instalacje, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia jego w życie, tj. do dnia 9 października 2015 r.” - przekazuje Paweł Staniurski p.o. rzecznika prasowego marszałka województwa zaznaczając, że „w przytoczonym akcie prawnym nie ma informacji nt. konsekwencji jakie grożą przedsiębiorcom prowadzącym instalacje, które nie zdążą się dostosować do wskazanych wyżej wymogów.” 
Staniurski dodaje, że obecnie trwają prace nad szeregiem nowych aktów wykonawczych m.in. do ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, i to od tych ich zapisów „będzie zależał dalszy sposób i kształt funkcjonowania regionalnych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”.
- Ponadto Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi procedurę aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w ramach którego zostanie m.in. przeanalizowany obecnie panujący w województwie system gospodarowania odpadami komunalnymi, na postawie którego zostaną wyciągnięte wnioski oraz wskazane potrzeby co do ewentualnej rozbudowy obecnie funkcjonujących instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – dodaje Staniurski.

Miasto przekłada inwestycję na przyszły rok
Tymczasem władze miasta budowę nowej kompostowni w Czartorii przekładają na przyszły rok. Inwestycja jest w przesłanych radnym założeniach polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok.
Także władze miejskiej spółki ZGO – choć z nami na ten temat nie chciały rozmawiać – zdają się planować inwestycję dopiero na przyszły rok.
- Miasto Łomża posiada decyzję środowiskową i wykonaną dokumentację techniczną na budowę kompostowni, w najbliższym czasie wystąpi do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na realizację tego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu pozwolenia rozpocznie procedurę ogłaszania przetargu na w/w  inwestycji” - czytamy w odpowiedzi jakiej prezes Jan Perkowski i wiceprezes Kazimierz Gwiazdowski z Zakładu Gospodarowania Odpadami, udzielili na interpelację radnego Macieja Borysewicza.
Według tego samego źródła przewidywany koszt budowy kompostowni w Czartorii sięga wielkości 5,4 mln zł. O środki na realizację inwestycji miasto ma ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę