Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

Prezydent chce dodatkowych 630 tys zł na „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

Z wnioskiem o przesunięcie w budżecie miasta 630 tysięcy złotych na unijny projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” zwrócił się prezydent Łomży do radnych. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta ma odbyć się w środę. Ratusz odpowiada także na zarzuty Witolda Borowskiego, prezesa firmy Sotronic, który m.in. działania wysokich rangą miejskich urzędników, w tym prezydenta Mariusz Chrzanowskiego, określił mianem „szkodnictwa społecznego”. W podpisanym przez Grzegorza Daniluka komunikacie czytamy, że to odpowiedź „na szkalujące i nieprawdziwe informacje” podawane przez Witolda Borowskiego.

Dodatkowe pieniądze - 630 tys. zł - na projekt „Stop... mają pochodzić z zadania inwestycyjnego „„Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”.
- Powyższa zmiana wynika z koniecznośœci wyłonienia nowego wykonawcy do dokończenia instalacji, konfiguracji, podłączeń abonenckich i uruchomienia dostępu do internetu w ramach realizowanego zadania – czytamy we wniosku podpisanym przez dr Agnieszkę Muzyk, wiceprezydenta Łomży.
Informuje ona radnych, że dotychczasowy wykonawca projektu nie wywiązał się z zawartej umowy w związku z czym Urząd Miejski naliczył mu kary umowne w wysokości 800 tys. 354 zł.
- Z uwagi na fakt iż wpływ naliczonych kar w roku bieżącym jest wątpliwy proponuje się na dzień dzisiejszy nie zwiększanie dochodów z tego tytułu a śœrodki na wydatki związane z dokończeniem zadania zabezpieczyć ze œśrodków własnych – dodaje wiceprezydent Muzyk.

Odpowiedź ratusza „na szkalujące i nieprawdziwe informacje” (zobacz: Klapa na miarę Łomży)
"Miasto Łomża nie kryje sporu w jakim jest z Wykonawcą infrastruktury sieciowej projektu - firmą Eltel Networks S.A. Nie mniej jednak nieprawdą jest fakt iż problemy oraz cała sytuacja niewywiązywania się z umowy przez Wykonawcę rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Nie można też powiedzieć że w tamtym okresie projekt był prawie zakończony. Temat problemów w realizacji projektu, związanych początkowo z działaniem Partnera współrealizującego projekt, a w późniejszym czasie z Wykonawcą, był obecny w mediach już od dłuższego czasu.

W lipcu i sierpniu 2014 r. Wykonawca rozpoczął podłączanie do Internetu Beneficjentów Ostatecznych projektu i od samego początku pojawiły się problemy. Mimo faktu iż w tamtym czasie zrekrutowanych do projektu było ok. 150 osób Wykonawca i jego pracownicy nie mogli poradzić sobie ze sprawnym podłączeniem tych osób do sieci. Miasto Łomża odbierało bardzo liczne zgłoszenia Beneficjentów o problemach z działaniem sieci, o nieudolnych instalacjach oraz o niedotrzymaniu umówionych terminów. Mimo licznej korespondencji oraz sukcesywnego przekazywania nowych Beneficjentów projektu do Wykonawcy w chwili obecnej do sieci podłączonych jest 397 osób. Należy podkreślić że działania obecnych władz Miasta -  Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego oraz jego Zastępcy Pana Andrzeja Garlickiego  zintensyfikowały nabór uczestników do projektu, dzięki temu udało się osiągnąć wymaganą liczbę osób. Miasto Łomża przekazywało listy Beneficjentów zgodnie z postępującą rekrutacją. Ostatecznie pełna lista 500 osób została przekazana Wykonawcy z końcem marca br. Mimo to Beneficjenci nie są nadal podłączeni a wielu z tych podłączonych nie ma faktycznie dostępu do Internetu. Dowodem na to są niezwykle liczne i trwające bezustannie zgłoszenia Beneficjentów projektu, którzy w ten sposób są lekceważeni przez Wykonawcę. W samym miesiącu lipcu br. około 190 osób zgłaszało brak Internetu, a w sierpniu ponad 230 osób. Nasuwa się więc pytanie czy sieć może działać poprawnie?

Mimo wielu pism i zgłoszeń do Wykonawcy o braku działania sieci, oraz po wskazaniu w odbiorze częściowym szeregu wad i usterek, Wykonawca systematycznie uchyla się od naprawy sieci i zakończenia zadania zgodnie z umową. W chwili obecnej Wykonawca nie respektuje praktycznie żadnych zapisów umowy związanych z podłączaniem Beneficjentów, działaniem sieci czy reakcją na zgłaszane usterki. Mimo wielokrotnych zgłoszeń nie podejmuje żadnych działań naprawczych. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że ilekroć Wykonawca wnioskował o udostępnianie serwerowni w celu uruchomienia sieci, Miasto wyrażało na to zgodę, a ostatecznie żadne próby naprawcze nie były podejmowane przez pracowników Wykonawcy. Wskazuje to tylko na niepoważne traktowanie całej sprawy. W związku z powyższą sytuacją oraz faktem, że Wykonawca nie zakończył terminowo realizacji przedmiotu zamówienia, uchyla się od usunięcia wad i usterek przez co utrudnia znacznej części Beneficjentom dostęp do Internetu, Miasto Łomża zostało zmuszone do awaryjnego uruchomienia sieci we własnym zakresie.

Ponadto odnosząc się do zarzutów Pana Witolda Borowskiego należy wskazać iż nieprawdziwym jest fakt o braku współpracy ze strony Prezydenta Miasta Pana Mariusza Chrzanowskiego oraz jego Zastępcy Pana Andrzeja Garlickiego. Można tu przywołać liczne spotkania z przedstawicielami Wykonawcy, telekonferencje, rady budowy oraz korespondencję. Należy także mieć na uwadze iż Pan Witold Borowski dwukrotnie na spotkaniach w czerwcu i lipcu przyznał się, że celowo wyłączył sieć i dostęp do Internetu dla Beneficjentów. Nie wykazał się on bynajmniej chęcią polubownego wyjaśnienia sporu. Natomiast Miasto Łomża deklarowało wielokrotnie, także na spotkaniu w dniu 23.06.2015 przy udziale kontroli z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, chęć porozumienia. Było to wówczas rzeczywiste stanowisko Miasta Łomża, które żywiło głęboką nadzieję na wspólne zakończenie i rozliczenie Projektu. Niestety brak reakcji Wykonawcy na rozwiązanie problemu niedziałającej infrastruktury, bierność, pozorne pisemne zapewnienia o chęciach współpracy i podejmowania bliżej nieokreślonych i nieefektywnych czynności celem uruchomienia sieci, są w chwili obecnej faktem, który nie tylko uderza w Zamawiającego ale w szczególności w oczekujących na dostęp do Internetu mieszkańców Miasta Łomży, którzy to jako Beneficjenci Ostateczni Projektu są takimi działaniami po prostu lekceważeni, na co Prezydent Łomży jako umocowany przedstawiciel mieszkańców nie może wyrazić zgody.

W chwili obecnej Miasto Łomża dokłada wszelkich starań oraz maksymalnie intensyfikuje swoje prace w celu osiągnięcia wskaźników projektu, będąc w stałym kontakcie z Dyrekcją Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Wdrażająca) oraz realizując harmonogram prac naprawczych. Oczekujemy w chwili obecnej na informację z przeprowadzonej kontroli, która na miejscu wskazywała na liczne uchybienia Wykonawcy przy budowie infrastruktury".

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę