piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@

Zarządcza trzynastka PO

Działacze Platformy Obywatelskiej w Łomży wybrali nowy zarząd swojej partii. Na jego czele stoi Cezary Kisiel - wybrany w połowie marca przewodniczący PO w Łomży, który teraz dobrał sobie – jak mówi - „zaangażowanych” współpracowników. Wiceprzewodniczącymi zostali Maciej Borysewicz, Marek Szynkiewicz i Rafał Mogielnicki.

- W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie zarządu, podzielimy kompetencje i zaczniemy od porządkowania struktur partyjnych – mówi Cezary Kisiel dodając, że formalnie PO w Łomży liczy aż 150 członków, ale niestety nie wszyscy opłacają składki i angażują się w działalność partyjną. - Oczywiście zależy nam na tym, aby partia była liczna, ale przede wszystkim aby członkowie angażowali się w podejmowane działania, bo tylko tak możemy doprowadzić do wygrania kolejnych wyborów samorządowych. Naszym nadrzędnym celem jest właśnie wygranie wyborów za trzy i pół roku w Łomży – dodaje Kisiel.

Poza wiceprzewodniczącymi: Maciejem Borysewiczem, Markiem Szynkiewiczem i Rafał Mogielnickim w skład zarządu PO w Łomży weszli także: Tomasz Sokół (sekretarz), Marcin Błogosławski (skarbnik), Edyta Śledziewska, Stanisław Oszkinis, Dariusz Domasiewicz (cała trójka to radni miasta), Piotr Serdyński, Hanna Waniewska, Leszek Milewski i Stanisław Gacioch. 
Wyboru zarządu formalnie dokoonała rada Powiatowa PO w Łomży, ale Cezary Kisiel mówi, że o zarządzie tym można powiedzieć, że jest jego autorski.
- Skład zarządu powstał po rozmowach ze wszystkimi kołami, ale zależało mi aby znalazły się w nim osoby, które są zaangażowane partyjnie - podkreśla Cezary Kisiel. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0