niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Będzie nagroda za RPOWP?

Wartość dotacji wszystkich przedsięwzięć realizowanych w województwie podlaskim z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przekracza już 1 mld zł – chwali się zarządzający programem Urząd Marszałkowski w Białymstoku. To prawie 40 proc. wszystkich środków jakie są nam przyznane na lata 2007 – 2013. Z tego miliarda do beneficjentów trafiło dotychczas jednak mniej niż 390 mln zł. Urząd Marszałkowski twierdzi jednak, że wynik jest dobry, a województwo ma szansę na dodatkowe pieniądze z rządowej „nagrody”.

Chodzi o  ponad 512 mln euro z  Krajowej Rezerwy Wykonania, które mają być podzielone pomiędzy województwa najsprawniej wdrażające Regionalne Programy Operacyjne. Aby „nagrodę” dostać województwa muszą do końca tego roku potwierdzić w Komisji Europejskiej faktyczne wykorzystanie przez beneficjentów (certyfikować) przynajmniej 20 proc. środków zarezerwowanych na lata 2007 – 2013. Obecnie wskaźnik ten dla RPO Województwa Podlaskiego wynosi 14,89 proc.
Najlepiej idzie wydawanie pieniędzy przeznaczonych na przedsiębiorczość. W tej części wydano już – czyli trafiło do beneficjantów - niemal 30% zapisanych pieniędzy. Na drugim miejscu jest tzw. VI oś priorytetowa czyli pieniądze na edukację, opiekę zdrowotną i kulturę. W Tym wypadku wydano niemal 18% środków.
Najgorzej jak do tej pory idzie z wydawaniem pieniędzy przeznaczonych na społeczeństwo informacyjne, gdzie wskaźnik wynosi 0 (słownie: zero), oraz na rozwój infrastruktury ochrony środowiska gdzie województwo zbliża się do wykorzystania 2% środków.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0