Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 lipca 2024 napisz DONOS@

Pieniądze na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi i w małych miastach

Rusza nabór wniosków do kolejnego programu finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można otrzymać od 100 tys. zł do nawet 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy. W województwie podlaskim do podziału jest nieco ponad 42 mln zł. O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz osoby prawne podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, jeśli zatrudniają poniżej 10 osób.

Wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowane z PROW 2007 – 2013 można składać od 5 do 18 maja 2009 r. w Biurze Obsługi Wniosków ARiMR w Białymstoku, lub wysłać pocztą. Kolejność ich rozpatrywania i tak ma określić losowanie.
Pomoc może być przyznana na projekty uzasadnione ekonomicznie, obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej. Przygotowany biznes plan musi zakładać utworzenie przynajmniej jednego nowego miejsca pracy.
Pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przyznawana jest w formie refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.
Może być przyznana na podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności czy też sprzedaży hurtowej i detalicznej. Wsparcie można otrzymać również na działalność w zakresie rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych, instalacyjnych i transportowych, a także na prowadzenie lub rozwijanie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Pomocą mogą być objęte również inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów, wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy oraz rachunkowością, doradztwem lub usługami informatycznymi.
Refundacji podlega część kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Refundacji ze środków działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może podlegać także część kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest uzależniona od liczby nowych miejsc pracy powstałych w wyniku przeprowadzonej inwestycji i nie może przekroczyć:
* 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji, tzw. biznes plan, przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy,
* 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy,
* 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę